Pensjonsfondet KLP la mandag frem resultater for fjerde kvartal 2017.

Det viste en økning i driftsresultatet fra 3,9 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2016 til 6,1 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor.

Avkastningen på kundenes midler endte på 2,1 prosent i kvartalet og 6,7 prosent for året.

– Med så god avkastning kan vi sende over fem milliarder kroner til bedriftene, kommunene, fylkene og helseforetakene som eier oss. Det er mye mer enn de forventer og vil bli godt mottatt, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP i en melding.

– Godt rustet

KLP har fikk en avkastning på 7,1 milliarder kroner. 5,2 av disse blir flyttet over til kundenes premiefond.

– Resultatet gir i tillegg rom for ytterligere styrking av soliditeten. Vi er derfor godt rustet til å tåle vanskeligere markeder uten at våre kunder skal merke det, sier Thornes.

KLP hadde premieinntekter eksklusiv tilflyttede reserver på 32,1 milliarder kroner i 2017, et fall fra 33,6 milliarder kroner i 2016.

Det ga et driftsresultat på 22,1 milliarder kroner og et årsresultat på 1,46 milliarder kroner. I 2016 var årsresultatet på 2,85 milliarder kroner.

Ved utgangen av fjerde kvartal var forvaltningskapitalen til KLP på 652 milliarder kroner.

Dette hadde mest avkastning

Eiendelene i kollektivporteføljen til KLP utgjorde 495,6 milliarder kroner i fjerde kvartal og var fordelt slik:(Vilkår)

  • Andel i aksjer: 22,5 prosent. Avkastningen på aksjer var 16,5 prosent.
  • Andel i omløpsobligasjoner: 19,2 prosent. Avkastningen her var på 3,2 prosent.
  • Andel i anleggs-/HTF-obligasjoner: 27,1 prosent. Avkastningen var på 4,0 prosent.
  • Andel i utlån: 11,6 prosent. Avkastningen på utlån var på 2,2 prosent.
  • Andel i eiendom: 12,3 prosent. Avkastningen var på 8,9 prosent.
  • Andel i andre finansielle eiendeler: 7,3 prosent. Avkastningen var på 1,5 prosent.
Se trailer: «Lucky»
01:57
Publisert: