Swedbanks norske virksomhet har vært gjennom en tøff vinter. I februar skrev DN at strateg Peter Hermanrud, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og analysesjef Pål Ringholm har meldt overgang til Sparebank 1 Markets sammen med rundt 20 kolleger. Den profilerte analytikeren Hans Erik Jacobsen meldte overgang til Nordea.

Samtidig er banken fortsatt hardt rammet av tapsavsetninger fra utlån til oljerelaterte bransjer. Storkundeområdet i Swedbank hadde 408 millioner svenske kroner i utlånstap i årets første kvartal.

– Dette beløpet er nesten utelukkende oljerelatert, sier Charlotte Aleblad, administrerende direktør i Swedbank Norge.

Swedbank-konsernet i Stockholm la frem et overskudd før skatt på 6,3 milliarder svenske kroner tirsdag. Mens virksomheten i hjemmemarkedet går på skinner, er det fortsatt krevende ved Oslo-kontoret.

Nye tap

I fjor hadde Swedbank Norge totale utlånstap på vel 1,3 milliarder svenske kroner og et underskudd før skatt på 355 millioner svenske kroner. Banken viser heretter ikke kvartalsvise resultater fra den norske virksomheten, men et samlet resultat før skatt for Norge, Danmark og Finland endte på minus 102 millioner svenske kroner i årets første kvartal. Utlånstapene i de tre landene er nesten identisk med de oljerelaterte tapene i banken i kvartalet.

Aleblad vil ikke spekulere i om hun tror det blir høye avsetninger resten av året, men sier utviklingen vil henge sammen med investeringsnivået på norsk sokkel.

– Det er ventet at fallet i investeringene vil flate ut i år. Det vil være positivt for selskapene som har redusert kostnadene og kan få en positiv effekt om investeringene stiger igjen, sier Aleblad.

Aktivt gjeldsmarked

Swedbank har beholdt en sterk markedsposisjon innen handel og utstedelse av ny gjeld i det norske obligasjonsmarkedet. Hittil i år har banken vært tilrettelegger for vel 100 store og små obligasjonslån. 

Nyopprykket sjeføkonom Øystein Børsum (41), som har jobbet i fire år med forgjengeren Harald Magnus Andreassen, sier fallende kredittpåslag speiler et langt bedre marked, etter at rentenivået internasjonalt falt i vinter.

– Investortilliten er blitt langt bedre. Økonomien i Norge og resten av verden har vist positive signaler og den politiske risikoen synes å være avtakende. Det tyder på høy aktivitet i obligasjonsmarkedet fremover, sier Børsum.

Swedbank har beholdt nær samtlige ansatte i obligasjonsbenken, mens det pågår ansettelser av nye analytikere og finansielle rådgivere ved kontoret i Oslo.

Mandag ble det kjent at Tone Lunde Bakker (54) overtar som ny leder i Swedbank Norge i løpet av året.

Erna Solberg: - Helseteknologien vil gi mer skreddersøm
07:04
Publisert: