Swedbank har gjort alvorlige feil i sitt arbeid med å hindre hvitvaskingsrisiko i sin baltiske virksomhet. Det viser resultatet av de to parallelle undersøkelsene av morselskapet Swedbank AB og datterselskapet i Estland (Swedbank as) som er gjennomført av Finansinspektionen (FI), som er det svenske Finanstilsynet, og estiske Finantsinspektsioon, skriver Finansinspektionen på sine nettsider.

FI har derfor besluttet at Swedbank AB skal få en advarsel og må betale en sanksjonsavgift på fire milliarder svenske kroner.

Den svenske undersøkelsen slår fast at Swedbank AB har gjort store feil i sin styring og kontroll av arbeidet for å hindre hvitvasking i de baltiske datterbankene. Banken har hatt utilstrekkelig risikomedvitenhet og også utilstrekkelige prosesser, rutiner og kontrollsystemer når det gjelder å håndtere risiko for hvitvasking. Den baltiske virksomheten har også manglet tilstrekkelige ressurser for å hindre hvitvasking.

Undersøkelsen viser at Swedbank har hatt kjennskap til mistanke om hvitvasking i Baltikum. Banken har likevel ikke, til tross for flere interne og eksterne rapporter, foretatt tilstrekkelige tiltak.

FI har også oppdaget flere eksempler på hvordan banken har holdt tilbake informasjon og dokumentasjon fra FI.

– Vår undersøkelse viser at den svenske ledelsen ikke håndterte risikoene for hvitvasking i den baltiske virksomheten på en effektiv måte, sier Fis generaldirektør Erik Thedéen i en kommentar. Han sier også at det er bekymringsfullt at banken ved flere tilfeller har holdt tilbake informasjon fra FI som har pekt på alvoret og omfanget av problemene.

Swedbank skriver i en melding torsdag kveld at de respekterer FI's avgjørelse:

«Swedbank har feilet i å opprettholde tilliten til kunder, eiere og samfunnet. Dette er trøblete og veldig alvorlig, sier Swedbanks toppsjef Jens Henriksson i en kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.