Hans Rasmus Astrup-kontrollerte Astrup Fearnley as fortsetter å slite med tap på sine aksjeinvesteringer. Det brede meglerfirmaet slet samtidig med svakere kommisjoner og kurtasje, og selskapet fikk samlet sett en halvering av årsresultat etter skatt til 71 millioner kroner ifjor.

Astrup Fearnley as er konserntoppen i gruppen som driver skips-, offshore- og aksjemegling, forvaltning, skogutvikling og aksjeinvesteringer. Meglerhuset Fearnley Securities gikk 12 millioner kroner i minus ifjor, mens Offshore, Offshore Supply og Project Finance gikk totalt 112 millioner kroner i pluss. Skipsmeglerfirmaet Fearnleys fikk et resultat på 64 millioner kroner før skatt.

Det var nedgang i de fleste av Astrup Fearnleys virksomhetsområder, tross noe mer aktivitet i selskapets meglervirksomhet.

– Det gjenspeiler relativt krevende markedsforhold innenfor finansielle tjenester, offshore og shipping, sier daglig leder Jon-Aksel Torgersen (64) i Astrup Fearnley.

– Spesielt hadde vi et lite tilfredsstillende år innen finansielle tjenester.

Inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet ble redusert med to tredjedeler mot året før og endte på 29 millioner kroner. Også kommisjonsinntekter ble negativt påvirket av markedsforholdene, og var ned 56 millioner kroner eller ni prosent.

Astrup Fearnley as kontrolleres av Hans Rasmus Astrup. Foto: Eivind Griffith Brande/NTB Scanpix
Astrup Fearnley as kontrolleres av Hans Rasmus Astrup. Foto: Eivind Griffith Brande/NTB Scanpix (Foto: VG)
Aksjebom

Astrup Fearnley skrev ifjor ned sine aksjeverdier med 43 millioner kroner, omtrent like mye som året før.

– Vi har ikke så mye omløpsaksjer, men har betydelig investeringer i fond. Jeg mener at vi tok noen ytterligere nedskrivninger på noen shipping- og industriaksjer, men noen av disse er i ferd med å bli reversert, sier Torgersen.

Ved utgangen av fjoråret hadde konsernet balanseført markedsbaserte aksjer for 72 millioner kroner, ned fra 106 millioner i 2014. Andre aksjer er bokført for 86 millioner kroner og obligasjoner for 152 millioner kroner.

Det er spesielt investeringer i gasstransportselskapet Awilco lng og papirprodusenten Norske Skog som gir store tap. Mens bokførte verdier i Norske Skog var på 64 millioner kroner, var markedsverdien ved nyttår nede i 17 millioner kroner.

Torgersen har selv sittet som styreleder i Norske Skog i en hektisk periode, der selskapet har fått på plass en refinansiering samtidig som det har kranglet med revisor og obligasjonseiere.

Vanskelig

Fjorårets vanskelige markedsforhold har i stor grad fortsatt ut i 2016 og vil vedvare, tror han.

– Men vi får trolig noe bedrede forhold innen shipping. Fortsatt er offshore og oljerelaterte tjenester krevende. Jeg tror også at finansielle tjenester blir krevende, sier Torgersen.

Astrup Fearnley as kontrolleres av Hans Rasmus Astrup, som eier alle de stemmeberettigede a-aksjene, mens Stiftelsen Hans Rasmus Astrup eier 97 prosent av de samlede aksjene. Alle aksjene har lik rett til utbytte, som for 2015 er på 46 millioner kroner. Dette kommer på toppen av et utbytte som ble delt ut i løpet av 2015 på 21 millioner kroner.

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup skal sikre driften av Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen i Oslo.

Astrup Fearnley hadde ved utgangen av året en egenkapital på 1,7 milliarder kroner, og en gjeld på 1,3 milliarder kroner.

 

 

Les også:

Valgets kvaler
Fusker svenskene?
Granskningen er i gang
Har solgt fantasy for en halv miliard(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.