I starten av november gikk gründerne av taxiselskapet Dart Ride til sak mot Oslo kommune etter at de ikke fikk tildelt drosjeløyver i byen. Selskapet mente de var urettferdig behandlet og gikk til sak mot kommunen og krevde erstatning på 14,9 millioner kroner.

Nå har dommen kommet, men taxigründerne fikk ikke medhold fra Oslo tingrett. Det var E24 som omtalte dommen først.

Taxiselskapet planla en egen app med der kartet var som en dartskive – delt inn i ringer. Kundene skulle betale en fastpris for hver ring de passerte. Selskapet mente at Oslo kommune ikke behandlet søknaden.

– Vi ønsket å lansere et nytt konsept vi kalte Dart, litt i samme gate som Uber. Vi sendte inn en kvalifisert søknad om løyver, men Oslo kommune nektet å behandle den. Dermed ble vi nektet adgang til markedet, sa Roger Dørum Pettersen, en av grunnleggerne av Dart Ride før saken skulle opp for retten.

Han sier til E24 at de er uenige i dommen og at de vil anke den.

I sluttinnlegget argumenterte selskapet for at økt konkurranse ville ført til lavere priser i taximarkedet. De peker på at antall taxiløyver ikke har endret seg på 16 år, samtidig som folketallet i Oslo har økt med 162.000 personer, og drosjeprisene har mer enn doblet seg.

Retten avviste at dette gjorde Oslo kommune erstatningspliktig.

– Domstolene skal som nevnt prøve lovligheten av vedtaket, ikke om konkurransen i Oslos drosjemarked fungerer, og heller ikke hvilke tiltak som eventuelt skal til for å bedre konkurransen i dette markedet, står det i dommen.

I tillegg argumenterte Dart Ride for at behandlingen de fikk fra Oslo kommune strider mot EØS-avtalen. Dette fant ikke Oslo tingretten noen holdepunkter for, og de gikk heller ikke dypere inn i det i dommen:

– Retten mener det ikke er nødvendig å undergi spørsmålet om traktatbrudd en nærmere analyse og konklusjon i denne tvisten, da det uansett ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom den påstått skadevoldende handling og tapet, står det i dommen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.