I over ti år har de såkalte «Terra-kommunene» kjempet om pengene i konkursboet etter Terra Securities. Mandag ettermiddag falt endelig dommen i Oslo tingrett som bestemmer hvordan pengene skal fordeles.

I dommen kommer det frem at forsikringsselskapet AIG Europe Limited er dømt til å betale erstatning til åtte kommuner som kjøpte amerikanske kommuneobligasjoner etter råd fra meglerselskapet Terra Securities i 2007.

Estatningen er satt til 50 millioner kroner, i tillegg til ti års forsinkelsesrente på til sammen rundt 43 millioner kroner.

Svært høy risiko

I dommen står det at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter og at Terra Securities ikke burde ha solgt disse produktene til kommuner. Salget burde ikke ha vært gjennomført, konkluderer tingretten.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik.

Hattfjellfal kommune er tilkjent saksostnader på vegne av de åtte kommunene på nærmere 5 millioner kroner.

Hard kamp om de siste pengene

Det var i 2007 at det ble kjent at åtte kommuner, som siden har blitt kalt for Terra-kommunene, hadde lånt penger med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investert pengene i kompliserte finansprodukter med høy risiko i USA.

Terra Securites meldte oppbud i november 2007 etter at kredittilsynet tok fra dem konsesjonen.

Siden har Terra-kommunene kjempet om pengene som er igjen i konkursboet. De åtte kommunene har levert inn krav på totalt 934 millioner kroner, mens det bare har vært 175 millioner igjen i konkursboet. (Vilkår)

På kjøkkenbenken: Eggmaster
Mathias Steinbru prøver en Eggmaster.
01:19
Publisert: