Tidligere finansdirektør i TGS, Arne Helland, samt tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Skeie Energy ble høsten 2018 dømt til fengsel for grovt skattesvik.

TGS ble dømt til å betale 90 millioner i bot for medvirkning til grovt skattesvik.

Saken ble anket, og nå har Borgarting lagmannsrett enstemmig frifunnet alle de tre partene i saken. Dette kommer frem i en dom fra lagmannsretten.

Førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim sier følgende i en melding lagt ut på Økokrim nettsider.

– Lagmannsretten har ikke har vært enige med Oslo tingrett og Økokrim, det tar vi til etterretning. Vi skal nå gå gjennom dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Bender.

Kraftig kritikk mot Økokrim

Selmers advokat Morten Tidemann mener frifinnelsen ikke er overraskende.

– Det som er nytt i saken er at vi gjennom beslag som ble gjort høsten 2019 kom over vesentlige nye bevis som beviste at seismikken hadde et genuint formål som ble brukt til formålet. Det bekrefter det min klient har forklart i tingretten tidligere, sier Tidemann.

Advokatene mener det arbeidsmetoden til Økokrim og skattemyndighetene er sterk kritikkverdig ved at de tidlig bestemte seg for at dette var en alvorlig skattesak, og at de ikke har etterforsket bevisene som tilsa noe annet.

– Det er et viktig poeng, og det er enda en spiker i Økokrim-kisten. Når har det gått det siste skrittet for langt. Dette går ikke an, sier Tidemann.

Synes Økokrim tar feil saker

Thomas Skjelbred har representert Helland i lagmannsretten, og han forklarer at hans klient først og fremst er lettet og glad nå.

– Helland har båret en tung byrde de siste seks årene, så han er først og fremst veldig lettet, sier Skjelbred, som mener dommen fra lagmannsretten er god og grundig.

Skjelbred har tidligere vært assisterende sjef for Økokrim, og nå mener han tiden er inne for at Økokrim tar de riktige sakene, ikke de som hører hjemme i strafferettens periferi.

– Vi trenger et sterkt Økokrim, men vi trenger et Økokrim som tar de riktige sakene. Når det er de spissfindige problemstillingene som skal prøves for retten, bør man heller konsentrere seg om alvorlige forhold, sier Skjelbred, som mener det er utrolig mye økonomisk kriminalitet som rammer norsk næringsliv som ikke blir tatt av Økokrim og heller overlatt til lokalt politi.

– Jeg synes Økokrim i for stor grad har tatt saker som ikke hører hjemme i strafferetten, og nå har de gått på en del frifinnelser i slike saker. Jeg håper de gjør en grundigere vurdering fremover, sier Skjelbred.

Beslutningen til Lagmannsretten ble først kjent gjennom en børsmelding fra TGS torsdag kveld.

– TGS er fornøyd med dommen, som er på linje med det selskapet har sagt siden saken materialiserte seg i 2014, skriver seismikkselskapet.

Lang forhistorie

I 2009 inngikk Skeie Energy en avtale med TGS om kjøp av seismikk for 300 millioner kroner. I tillegg ble det inngått en intensjonsavtale om kjøp av seismikk for ytterligere 600 millioner kroner. I 2009 alene kjøpte Skeie Energy seismikk for 400 millioner kroner av TGS.

Leterefusjonsordningen sikrer at oljeselskaper som går med underskudd får utbetalt 78 prosent av kostnader de bruker til leting etter olje.

Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mente at kjøpesummen som selskapet påberopte som leteutgifter, var fiktiv og et resultat av et avtalt spill mellom oljeselskapet og seismikkselskapet TGS.

– De ville kjøpe penger, ikke seismikk, sa førstestatsadvokat Marianne Bender om avtalen oljeselskapet inngikk med TGS, som utløste 291 millioner kroner i utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen.

Seismikken ble delvis betalt kontant av Skeie Energy, delvis ytet som selgerkreditt fra TGS. Selgerkreditten ble sikret ved en konvertibel låneavtale, som ga TGS en rett til å konvertere gjelden til aksjer ved forfall.

Kjøpet av seismikk ga Skeie Energy en utbetaling fra skattemyndighetene på over 290 millioner kroner. Spørsmålet i denne saken var om kjøpet av seismikk ga kostnader for oljeselskapet Skeie Energy som kvalifiserte som slike letekostnader. Skeie Energy har nå skiftet navn til E & P Holding, men er fortsatt eid av Kristiansand-gründeren Bjarne Skeie.

Krangler seg imellom

Den eneste av partene som ikke har stått på tiltalebenken i saken, er nettopp Skeie Energy, nåværende E & P Holding. Selskapet valgte før rettssaken å akseptere Økokrims bot på 85 millioner kroner. I dette selskapet er likevel kassen tom og vel så det. Ved årsslutt var den negative egenkapitalen på 953 millioner kroner.

Med bakgrunn i skattekravet og andre uoverensstemmelser har oljeselskapet og dets tidligere toppsjef Christian Selmer for lengst begynt å krangle seg i mellom. Selmer vant første runde i Jæren tingrett i fjor, men tapte i Gulating lagmannsrett. Selmers advokat Tidemann sier at de har søkt om å få denne saken gjenopptatt på grunnlag av de nye bevisene som har kommet frem i straffesaken.

Staten forsøkte for øvrig også i fjor et søksmål for å få slått fast at morselskapsgarantien gitt fra Skeies investeringsselskap til oljeselskapet også måtte omfatte ansvar for å betale skattekravet, men Skeie vant denne tvisten i Oslo tingrett. Også denne dommen er anket.

Også DNB, som sto bak letelånet, har forsøkt å unngå ethvert erstatningsansvar, og har varslet et søksmål på rundt 300 millioner kroner mot Bjarne Skeie. Staten har også kommet med et slikt prosessvarsel mot Bjarne Skeie personlig, men disse sakene skal være stilt i bero i påvente av en avgjørelse rundt morselskapsgarantien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.