De to arge konkurrentene og seismikkselskapene PGS og TGS slår seg sammen. Og det med en historie med flere oppkjøpsforsøk fra TGS.

TGS hadde en børsverdi på 18,6 milliarder kroner, basert på sluttkursene fredag, og får to tredjedeler av aksjene i det nye selskapet. PGS med heftig gjeldsbyrde ble fredag priset til 7,6 milliarder kroner på Oslo Børs.

Mandag morgen ble både PGS-aksjen og TGS-aksjen pauset fra handel på børsen. Da handelen ble åpnet, gikk aksjekursene hver sin retning. PGS steg ni prosent, mens TGS falt seks prosent.

– Selv om avtalen ser fornuftig ut fra et industrielt perspektiv, vil vi argumentere for at PGS-aksjonærene får en sjenerøs betaling, sier SEB-analytiker Kim Uggedal.

I børsmeldingen mandag morgen opplyses det at TGS-sjefene Kristian Johansen og Sven Børre Larsen skal lede det fusjonerte selskapet. Meldingen fra selskapene kommer uten at alle forhold i fusjonen er spikret. Først i oktober skal avtalen signeres, og i fusjonen antas å bli gjennomført i første halvår neste år.

– Vi kjenner hverandre godt, har konkurrert godt, og vært partnere på mange prosjekter. Som du vet, vi har snust på dem tidligere også. Men hvorfor det skjer nå? Det var på dette tidspunktet PGS og vi følte tidspunktet var rett, og at man ble enig om verdsettelse, sier finansdirektør Sven Børre Larsen i TGS.

– Hvem tok initiativet og hvor lang har prosessen vært?

– Vi kjenner hverandre godt og møtes ofte. Det er så mange kontaktflater at det er vanskelig å si hvem som tok initiativ til å møte hvem, sier Larsen.

– Meget interessant

– Det har vært en modning over lengre tid. Det er mange faktorer som spiller inn, men nå var det begges vurdering at tiden er inne, og at dette var riktig både for markedet, aksjonærene og de ansatte, sier PGS-styreleder Walter Qvam.

I 2020 avfeide Qvam TGS’ bud på PGS’ seismikkbibliotek, men det omtaler han som helt noe annet. Selv om PGS er det selskapet som stiger på børs mandag, mener Qvam det ikke utelukkende har handlet om pris.

– Her kombineres to fullstendige selskaper som utfyller hverandre godt. Ikke bare med multiklientbibliotekene, men også med tanke på fartøyer og det begge parter gjør på ny energi. Dette er rett og slett en meget interessant kombinasjon.

– Har det vært en lang prosess?

– Det er ikke snakk om mange ukene, hvis jeg kan si det på den måten. Det er ikke så mange spillere i dette markedet, så begge selskaper har nok i sine respektive strategiprosesser tenkt at en sammenslåing kan være et scenario. Så det har vært en kort prosess.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men nå var det begges vurdering at tiden er inne, og at dette var riktig både for markedet, aksjonærene og de ansatte, sier PGS-styreleder Walter Qvam.
– Det er mange faktorer som spiller inn, men nå var det begges vurdering at tiden er inne, og at dette var riktig både for markedet, aksjonærene og de ansatte, sier PGS-styreleder Walter Qvam. (Foto: Elin Høyland)

– Var det PGS som kom krabbende?

– Jeg vil si det sånn at begge parter var ganske interessert fra første kontakt. Det var ingen som kom krabbende og heller ingen som kom flyvende inn, sier Qvam, og legger til:

– Denne sammenslåingen skaper et unikt selskap med en svært interessant bredde og dybde og med en stor innovasjonskraft for de endringer som energimarkedet er inne i. Til syvende og sist er dette vel så interessant som selve størrelsen ved sammenslåingstidspunktet.

Skal nå eie båter

Aasulv Tveitereid er TGS' selskapets største privatinvestor, med aksjer til en verdi av 300 millioner kroner. Han har fulgt TGS siden 90-tallet, som student, analytiker og nå investor.

– Veldig positiv denne sammenslåingen – strategisk er timingen helt optimal. Dette tror jeg kommer til å resultere i et veldig konsolidert seismikkmarked, der utsikter for avkastning på kapitalen ligger an til å bli de beste på 30 årene jeg har fulgt bransjen, skriver Tveitereid i en sms.

Aasulv Tveitereid (i midten) sammen med Ole Petter Kjerkreit (til høyre) på en tidligere kvartalspresentasjon hos TGS.
Aasulv Tveitereid (i midten) sammen med Ole Petter Kjerkreit (til høyre) på en tidligere kvartalspresentasjon hos TGS. (Foto: Gunnar Lier)

Ifølge en oppdatering fra Sparebank 1 Markets gjengitt av TDN Direkt, vil avtalen mellom PGS og TGS innebære en premie på PGS-aksjen på over 20 prosent. PGS-aksjens sluttkurs fredag endte på 8,34 kroner.

«Sammenlignet med sluttkurs fredag, vil fusjonen innebære 10 kroner pr PGS-aksje, noe som representerer en premie på 21 prosent sammenlignet med siste sluttkurs. Det ville resultere i 62 millioner nye aksjer i TGS, noe som resulterer i en utvanning på 33 prosent. Selv om noen i TGS-aksjonærleiren kan bli overrasket over denne transaksjonen, hevder vi at det er fornuftig,» skriver Sparebank 1 Markets ifølge TDN Direkt.

ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen gleder seg over litt action. Han mener det er klart at TGS er det overtagende selskapet.

– Det ser klart ut at det er TGS som byr på PGS. PGS-aksjonærene får en premie, mens TGS får den nye ledelsen. Samtidig er nok dette en klar erkjennelse fra PGS om at båtmarkedet strammer seg til når den store innkjøperen av båttjenester, TGS, kjøper PGS’ flåte, sier Olaisen, og konstaterer:

– Sammen vil de etablere det som blir verdens største tilbyder av multiklienttjenester.

– Nødvendig og naturlig

TGS' finansdirektør Sven Larsen sier selskapet ikke alltid har hatt lyst på PGS, men at det var en riktig transaksjon slik markedet nå utvikler seg.

– Det endrer vår forretningsmodell til en viss grad, siden vi ikke har eid båter før. Men det har egentlig pekt den retningen for oss en god stund, fordi vi vil være et fullt integrert seismikkselskap. Vi ser det som både nødvendig og naturlig at vi har båtkapasitet, sier TGS' finansdirektør Sven Larsen.

PGS overrasket flere da selskapet i fjor vår hentet inn 850 millioner kroner i frisk egenkapital og deretter 1,5 milliarder i november. I sommer fjernet det gjeldstyngede selskapet frykten for en ny emisjon, da seismikkselskapet hentet inn 75 millioner dollar i en gjeldsrefinansiering.

Larsen lar seg ikke bekymre over gjeldsproblemene PGS har hatt:

– Som kjent har TGS en veldig sterk balanse, så det kombinerte selskapet vil også få en sterk balanse. Dessuten har PGS redusert sin netto gjeld ganske mye de siste årene, så situasjonen ser ganske annerledes ut enn den gjorde for ett, to, tre, fire og fem år siden.

TGS' største eier er Folketrygdfondet med ti prosent av aksjene. Folketrygdfondet har ingen aksjer i PGS, som har en fragmentert aksjonærstruktur.

Bloombergs oversikt viser at ni av ti analytikere har kjøpsanbefaling på TGS, mens syv av 12 sier det samme om PGS-aksjen.

Fantasyfond er tilbake – slik spiller du
Petter Winther forklarer deg DNs aksjespill, Fantasyfond.
00:51
Publisert:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.