4,3 milliarder kroner.

Det er pengesummen som er hentet ut til private formål av Aker-eier Kjell Inge Røkkes private investeringsselskap de siste ti årene. Utbyttet fra The Resource Group (TRG) har de siste tre årene vært på mellom 350 og 550 millioner kroner årlig og gjenspeiler en god finansiell utvikling for konglomeratet Aker, der Røkke er hovedeier.