Fredag skrev megler Alexandra Haudemann-Andersen en kronikk i DN hvor hun skriver at Metoo-kampanjen har gått for langt og skaper et skjevt bilde som overdriver de negative sidene ved mannsdominerte yrker og bransjer.

Saken er oppdatert med tilsvar fra Alexandra Haudemann-Andersen mandag.

Flere ledende personer i norsk finansnæring sier til DN at de ikke oppfatter kampanjen slik.

– Metoo-kampanjen er blitt som et vulkanutbrudd hvor man har fått økt åpenhet rundt krenkende opplevelser vi ikke har hatt tidligere. Men jeg kan ikke si at jeg synes den kaster et ensidig negativt lys over mannsdominerte bransjer, sier leder for Finansforbundet, Pål Adrian Hellman.

Han sier han kjenner til få historier om trakassering innen finans.

– De finnes selvsagt helt sikkert historier fra vår bransje også, men selv om vår bransje er mannsdominert på enkelte områder kan jeg ikke si jeg føler at kampanjen er rettet mot flere enn de individene som står bak trakasseringen, sier Hellman.

Han får støtte fra Aksjenorge.

– Alt som øker oppmerksomheten rundt Metoo er positivt, for vi trenger åpenhet rundt trakassering. Men jeg ser ingen sammenheng mellom finans som bransje og Metoo og tror ikke de fleste opplever det slik heller, sier Lene Marie Refvik i Aksjenorge, en stiftelse som har som mål å øke kunnskapen om finansmarkedene i befolkningen.

Er blitt bedre

– Metoo er ikke noen mannehets. Tonen internt i Nordea er at dette handler om maktmisbruk og ikke om menn. Jeg opplever at de fleste av mine mannlige kolleger også er positive til kampanjen og ikke føler at den rammer dem alle, eller hele bransjen, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Lene Marie Refvik i Aksjenorge.
Lene Marie Refvik i Aksjenorge. (Foto: Fredrik Bjerknes)
Leder i Finansforbundet Pål Adrian Hellman.
Leder i Finansforbundet Pål Adrian Hellman. (Foto: Fredrik Solstad)
Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.
Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. (Foto: Gorm K. Gaare)

Hun mener også man må skille mellom likestilling og trakassering.

– Metoo handler ikke om likestilling og feminisme, men om trakassering og maktmisbruk. At kvinner får dårligere betalt for samme jobb som menn er likestilling, ikke seksuell trakassering, sier Saltvedt.

Heller ikke i teknologibedriften Telenor oppfattes kampanjen som rettet mot menn og mannsdominerte yrker.

– Jeg kan jo kjenne meg igjen i Metoo, men har ikke opplevd trakassering selv og opplever ikke at det er et stort problem i Telenor, sier Berit Svendsen, leder for Telenor Skandinavia.

Hun synes ikke kampanjen har gått for langt.

– Maktmisbruk og trakassering må kastes lys over og settes en stopper for. Men menn som kvinner skal jo fortsatt kunne gi en klem eller en skulderklapp til en kollega når det passer. Jeg oppfatter ikke at det er dette kampanjen handler om, sier Svendsen, som håper alle som har opplevd seksuell trakassering i Telenor sier fra.

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge sa fredag kveld til Dagbladet at det er trist at Haudemann- Andersen stempler kampanjen som ytterliggående feminister som skriker høyt i mediene.

– Mange av dem som står frem har opplevd uakseptable hendelser og det må ikke bagatelliseres. Jeg tror de fleste menn vet at de ikke driver med trakassering og overgrep, og det vet kvinnene også, sa Kerr.

Alexandra Haudemann-Andersen sendte følgende kommentar til DN mandag:

Jeg er helt enig med Thina Saltvedt i at Metoo ikke handler om likestilling og feminisme, men om trakassering og maktmisbruk. Dessverre har nyansene i debatten forsvunnet og de to temaene blandes og skaper totalt sett et ukorrekt bilde av nordisk arbeidsliv. Det er veldig bra at finanstopper går ut og presiserer hva de mener, noe som hjelper til å korrigere det feilaktige inntrykket som er skapt. Vi er alle enige om at seksuell trakassering må stoppes. Jeg skulle ønske at de hadde rett når det gjelder stempling av menn og bransjer, men det er dessverre ikke tilfelle. Derfor vil jeg belyse positive erfaringer fra disse bransjene, som det jo er en majoritet av. Vi trenger en nyansert debatt som ikke underslår hvor langt vi har kommet i Norden hva gjelder likestilling og bedring av kjønnsbalanse i mannstunge bransjer - det viktigste må vel være å ha et arbeidsliv hvor alle har like muligheter, ikke å tvinge frem en lik kjønnsfordeling for enhver pris.(Vilkår)