Våren 2014: Danske Banks hovedkontor i København har mottatt flere varsler fra bankens estiske filial. En granskning blir bestilt. Konsulentselskapet Parsifal Services får i oppdrag å reise til Estland og undersøke saken nærmere.

Like før avreise snur Danske Bank.

At den private granskningen først blir bestilt, og deretter aldri blir gjennomført, ble kort omtalt i granskningsrapporten som Danske Bank selv fremla i fjor. Men hva som egentlig skjer på innsiden av banken i dagene og timene før granskningen blir avbrutt, er fortsatt ikke kjent.

Denne uken er det kommet frem nye opplysninger om hvordan beslutningen ble oppfattet fra den andre siden av bordet. Danske Kim Danielsen, daværende kommersiell direktør i konsulentselskapet Parsifal Services, uttalte seg for første gang om hva som ble sagt da oppdraget ble avbrutt.

«Alt pekte opp mot Borgen»

Til den danske avisen Berlingske uttalte Danielsen at oppdraget med Danske Bank hadde et starthonorar på 300.000 kroner og innebar blant annet undersøkelser og intervjuer med flere ledende medarbeidere i Estland.

Men kort tid før avreise til Estland ble det innleide selskapet kalt inn til et møte. Der fikk de, ifølge Danielsen, vite at oppdraget var avbrutt, at saken hadde et større omfang enn tidligere antatt og blant annet også involverte Thomas Borgen.

Til DN utdyper Danielsen hva som ble sagt på møtet.

– Vi fikk vite av juridisk direktør Flemming Pristed at to medlemmer av ledelsen ønsket oss ut av oppgaven fordi alt pekte opp mot Thomas Borgen.

– Hvordan forstår du at «alt pekte oppover»? Hvordan formulerte de det?

– På møte i Danske Banks hovedkvarter, der Parsifals engasjement i den estiske hvitvaskingssaken ble avsluttet, fortalte juridisk direktør Flemming Pristed at alt pekte opp mot Thomas Borgen i sin egenskap av ansvarlig for det baltiske området i perioden hvor de mistenkelige uregelmessigheter hadde funnet sted. Det var ordene.

– Fikk du inntrykk av hvorvidt Thomas Borgen hadde deltatt i avgjørelsen om å avbryte oppdraget?

– Nei, det fikk vi ikke vite.

Ble avbrutt

I rapporten som Danske Bank fremla i fjor høst, uttales det at oppdraget ble «forkastet av to medlemmer av ledelsen». I stedet fikk den interne kontroll- og antihvitvaskingsavdelingen i Danske Bank oppdraget med å «bringe denne varslingssaken til en slutt».

Thomas Borgens danske advokat Peter Schradieck har uttalt til DR at Borgen ikke var en av de to i ledelsen som tok beslutningen i mai 2014 om å avbryte oppdraget.

Til DN viser Schradieck til denne uttalelsen, og legger til:

– Hva som ble sagt på et møte for fem år siden, hvor Thomas Borgen ikke deltok, har jeg ingen mening om. Hvis man ønsker klarhet i forløpet på møtet, må man spørre dem som deltok i møtet. Jeg har ingen ytterligere kommentarer.

Det har ikke lyktes DN å nå Danske Banks tidligere juridiske direktør Flemming Pristed eller hans advokat for en kommentar.

Danske Banks pressesjef Kenni Leth sier banken ikke har andre opplysninger å komme med enn det som ligger i rapporten banken offentliggjorde i fjor. Han påpeker at det ble satt i gang tiltak i begynnelsen av 2014, men at dette var langt fra nok til å få et fullt bilde av hva som foregikk, og videre at rapporten kritiserte at mer grundige undersøkelser var igangsatt tidligere.

– Det er ingen tvil om at den daværende ledelse på et langt tidligere tidspunkt skulle ha reagert kraftigere og grundigere på de advarslene man fikk vedrørende forholdene i Estland, skriver Leth.

Tidligere i år ble det kjent at både Danske Bank, Thomas Borgen og en rekke andre tidligere ledere i banken er siktet i dansk politis pågående etterforskning av mulig hvitvasking i banken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.