Investeringsselskapet Toluma forvalter mer enn fire milliarder kroner for de ulike familiegrenene i familien Wilh. Wilhelmsen. Formuen er bygget opp på utbytter fra rederiet Wilh. Wilhelmsen gjennom mange år.

De siste årene har stadig mer av formuen blitt tatt over av den ene familiegrenen som styrer selskapene og forvaltningen.

Fra 2014 til 2019 gikk verdier for mer enn 100 millioner kroner fra felleseide selskaper i Wilhelmsen-familien, til avdøde skipsreder Wilhelm Wilhelmsens familiegren.