Siden oljeprisen falt bratt for vel fire år siden har de store bankene knapt økt utlån til bedriftene. En nedgang i olje og offshore er bare så vidt holdt oppe av vekst i utlån til andre næringer.

Leder Thorodd Bakken (46) for storkundeområdet i Nordea bruker et kjent bilde: et skip med to motorer.