– De gjentatte og grove overtredelsene av rammelovgivningen for forsikringsformidlingsforetak som Tide har begått, er egnet til å svekke tilliten til disse aktørene i markedet og tilsier at sletting er nødvendig, skriver Finanstilsynet onsdag i et vedtaksbrev lagt ut på deres hjemmesider.

For Tide forsikring betyr det følgende: Selskapet opplyser til sine kunder at de har to måneder igjen å bistå nåværende kunder, agentvirksomheten deres må avvikles i løpet av august og alt nysalg opphører.

– Tide Forsikring er sterkt uenig i begrunnelsen av vedtaket, og i vedtaket i seg selv. Vedtaket anses som strengt urimelig, sett i forhold til grunnlaget for det og konsekvensene vedtaket vil ha for selskapets kunder, forsikringsleverandører, samarbeidspartnere, kreditorer, ansatte og aksjonærer, skriver Tide i informasjonsskrivet til sine kunder.

Der fremgår det også at vedtaket vil bli påklaget til Finansdepartementet innen klagefristen.

Brudd på opplysningsplikt

Tilsynet skriver at undersøkelser hos Tide har avdekket grove overtredelser. Dette har blant annet bestått i at kunder har mottatt feil og mangelfull informasjon om garantiordninger, som Finanstilsynet trekker frem som en viktig kundevernbestemmelse.

– Dette innebærer etter Finanstilsynets vurdering at det er grunn til å tro at fortsettelse av virksomheten kan skade foretakets kunder, fordi sannsynligheten for at Tide skal foreta nye, men eventuelt andre, overtredelser av regelverket, ikke blir tilstrekkelig redusert ved etterfølgende tiltak som Tide gjennomfører, skriver tilsynet i sitt vedtaksbrev.

Videre skrive tilsynet at de «gjentatte og grove overtredelsene av rammelovgivningen som Tide har begått» kan bidra til å svekke tilliten til andre forsikringsformidlingsforetak, og at dette tilsier at sletting var nødvendig.

23.000 kunder

Tide forsikring har lagt ut et informasjonsskriv til sine kunder, der de bekrefter at Finanstilsynet har vedtatt å slette dem – og at de er sterkt uenig i begrunnelsen.

Tide opplyser at de har 23.000 kunder og cirka 100.000 løpende avtaler. Tide har en lang rekke småaksjonærer på eiersiden, der Europris-arvingen Dag Høili er den største aksjonærene. Den mest kjente aksjonæren er den tidligere toppalpinisten Lasse Kjus, som ifølge den siste eieroversikten hadde rundt 2,5 prosent av aksjene i forsikringsagentforetaket.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.