Eiendomsutvikler Tom Hagen fra Lørenskog litt øst for Oslo gjorde gode penger på sitt strømsalg-selskap og sine eiendomsinvesteringer i fjor. Av en omsetning på nesten 2,4 milliarder kroner, satt han igjen med 174 millioner kroner etter skatt, rekordresultat.

Elektrisk vekst

Det er særlig kraftbiten som har dratt opp resultatet det siste året. Hagen eier 70 prosent av strømselskapet Elkraft, som han var med på å grunnlegge i 1992. Siden har selskapet hatt en enorm vekst.

I fjor omsatte Elkraft for 2,3 milliarder kroner. Av omsetningen var 30 prosent i Norge, 27 prosent i Sverige, 40 prosent i Danmark og tre prosent i Finland. Resultatet i strømkonsernet endte på 127,5 millioner kroner før skatt. Det er en økning på 32 prosent fra 2016, da resultatet før skatt var på 96,4 millioner.

Om resultatet i Elkraft skriver Hagen følgende i sin årsberetning:

«Styret er meget godt fornøyd med driften og forventer en forsiktig vekst fremover, kombinert med forsvarlige økonomiske resultater».

Økte utleieinntekter

Fra eiendomsdriften, Hagens nest største inntektskilde, har Hagen en omsetning i underkant av 42 millioner kroner gjennom selskapet Tom Hagen Eiendom. Resultatet før skatt ble nesten doblet i samme periode fra 9,5 til 18,2 millioner.

Det er særlig utleiedelen av eiendomsvirksomheten som har økt:

«Inntektene ved utleie av fast eiendom har vært økende, og utgjorde nærmere 39 millioner totalt i 2017, omtrent 7 millioner mer enn i 2016. Denne trenden forventes å fortsette», skriver Hagen i årsberetningen.

Han har også fått en bedring i hotellselskapet Kvitfjell Hotel, der han for første gang fikk et positivt resultat siden oppstarten i OL-året 1994. Selskapet leverte et overskudd på 190.000 kroner i fjor.

Bortsett fra eiendom, hotell og energi, skriver Hagen at det er lite som har påvirkning for konsernet sitt i årsberetningen.

«Øvrige konsernselskap har for tiden relativt liten aktivitet, og det er ingen spesielle planer som har vesentlig betydning for å vurdere konsernets fremtidsutsikter».

Hagen har ikke tatt utbytte fra konsernet i fjor. Hagen har 871,6 millioner kroner i egenkapital ved utgangen av fjoråret i konsernet.(Vilkår)

– Når de kommer i land og lurer på hvor høyt over havet de er
Turistsjef i Geiranger Ove Skylstad forteller hva som kjennetegner bobilturisten og cruiseturisten.
02:06
Publisert: