Fredag ble det kjent at Alevo Groups to datterselskaper i USA har søkt om konkursbeskyttelse. Batteriselskapet har hentet inn milliardbeløp fra investorer de siste årene, men har ikke maktet å få til en regulær produksjon av batterier.

Konkursbeskyttelse innebærer at selskaper som ikke klarer å gjøre opp for seg ber en konkursdomstol om beskyttelse mot kreditorene.  Dette kan muliggjøre videre drift, mens selskapet arbeider for å finne en restruktureringsløsning.

Alevo ble startet av nordmannen Jostein Eikeland, for å produsere en batteriteknologi selskapet hevdet var revolusjonerende.

Eikeland har tidligere drevet det kontroversielle selskapet TMGI, som gikk konkurs i 2008, og Telecomputing, som mistet milliarder av børsverdien i 2001.

Hentet 1,4 mrd.

I forbindelse med søknaden om konkursbeskyttelse peker selskapet på at det har hatt store produksjonsutfordringer, og derfor ikke hatt nok inntekter til å fortsette driften ved fabrikken i byen Concord i delstaten Nord-Carolina. Selskapet har heller ikke lykkes med forsøk på å hente inn ny kapital, opplyser det. 

Ifølge opplysninger selskaper har meldt inn til sveitsiske myndigheter ble morselskapet Alevo Group tilført i overkant av 1,4 milliarder kroner fra investorer mellom november i fjor og juni i år. Tre måneder etter at de siste 200 millionene ble hentet inn, er det tomt for penger i den amerikanske delen av virksomheten. 

Ifølge lokalavisen Charlotte Observer viser begjæringene om konkursbeskyttelse at hvert av de to datterselskapene har eiendeler verdt mellom én og ti millioner dollar, som tilsvarer mellom åtte og 80 millioner kroner. Forpliktelsene oppgis ifølge begjæringene til mellom 10 og 50 millioner dollar, tilsvarende 80-400 millioner kroner, i hvert av de to selskapene.

DN har i helgen forsøkt å få styreleder Jostein Eikeland til å svare på spørsmål om situasjonen i selskapet. Han har ikke besvart henvendelsene.

Styremedlem Eric Cameron viser til selskapets talsperson når det gjelder spørsmål knyttet til selskapets finansielle situasjon. 

– Alevo Group har ifølge meldinger til sveitiske myndigheter hentet inn 1,4 milliarder kroner de siste ni månedene. Er alle disse pengene nå brukt opp, siden selskapene i USA ikke lenger klarer å finansiere seg?

– Jeg må bare gjenta hva jeg sa. Jeg er ikke talsperson for selskapet. Du må henvende deg til selskapets talsperson, sier Cameron. 

Selskapets talsperson Scott Schotter hadde ikke besvart DNs spørsmål om selskapets finansielle situasjon innen avisen gikk i trykken søndag. 

DN-dokumentar (19. august 2016): Seriemilliardæren magasinet+

Fjernet informasjon

Fredag skrev Schotter i en epost til DN at det foreløpig er usikkert hvilke konsekvenser konkursbeskyttelsen i de to datterselskapene får for morselskapet Alevo Group. All informasjon er fjernet fra Alevo Groups hjemmesider, med unntak om en melding om at de to datterselskapene i USA har søkt om konkursbeskyttelse.

– Når det gjelder konsekvenser for morselskapet, så gjenstår en vurdering av det, skriver Schotter.

Selv om en konkursbeskyttelse, som i amerikansk konkurslovgivning omtales som «chapter 11», åpner for videre drift av selskapet, skriver Alevo Group i en meldingen på sine nettsider at datterselskapene «håper å få til en ordnet avvikling av sine eiendeler og maksimere verdier til å betale kreditorene».

– Chapter 11 betyr at Alevo i USA har startet en prosess for å fasilitere et ordentlig oppgjør med dets kreditorer, og hvis nødvendig stenge ned driften på en strukturert måte, uten å bryte de relevante lovbestemmelsene, skriver Schotter.

Styremedlem Cameron ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å kommentere hvordan konkursbeskyttelsen i USA påvirker morselskapet Alevo Group.

– Styret arbeider kontinuerlig med å få avklart situasjonen totalt sett. Styret er kontinuerlig opptatt med å arbeide med disse problemstillingene, sier Cameron. (Vilkår)

DN-dokumentar (9. desember 2016): Oligarken magasinet+
Harald Eias foredrag til Norges mektigste kvinner
Harald Eia mener velferdsstaten er årsaken til at Norge har få kvinnelige toppledere i næringslivet.
12:39
Publisert: