Forvalter Espen Westeren (40) jobbet i en årrekke som forvalter i John Fredriksen-systemet i London, men fikk brått sparken i desember 2015. Fredriksen mente Westeren drev med butikk i butikken og tjente personlig mens han handlet i de samme aksjene som Fredriksen. Westeren mente på sin side at han hadde krav på bonusutbetaling.

Denne bonustvisten har endt i en voldgiftssak, og Fredriksen-selskapet Seatankers har bedt domstolene i Norge om bistand for å få utlevert dokumentasjon. Fredriksen har fått tilgang på mange dokumenter, men ikke alt.

John Fredriksen har anmeldt sin tidligere medarbeider Espen Westeren for grov utroskap, men anmeldelsen ble henlagt av både Økokrim og Oslo politidistrikt.
John Fredriksen har anmeldt sin tidligere medarbeider Espen Westeren for grov utroskap, men anmeldelsen ble henlagt av både Økokrim og Oslo politidistrikt. (Foto: Elin Høyland)

– Retten vil ikke oversende

At Westeren har snakket om forholdet mellom Fredriksen og hans tidligere forretningspartner Tor Olav Trøim med en DNB-megler, fremkommer i en kjennelse fra Oslo tingrett. Men tingretten mener den delen av samtalen ikke er relevant for voldgiftssaken og har derfor nektet utlevering av meglersamtalene.

Advokat Fred Arne Gade representerer Espen Westeren. Han reagerer på Fredriksens advokat Nils-Henrik Pettersson. – Det er sjelden man ser en slik intens forhåndsprosedyre som det som kommer fra motparten i dette sakskomplekset, sier Gade. Her er Gade avbildet i en annen rettssak.
Advokat Fred Arne Gade representerer Espen Westeren. Han reagerer på Fredriksens advokat Nils-Henrik Pettersson. – Det er sjelden man ser en slik intens forhåndsprosedyre som det som kommer fra motparten i dette sakskomplekset, sier Gade. Her er Gade avbildet i en annen rettssak. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Det andre forholdet retten har satt spørsmålstegn ved, er den omtalte sekvensen i oversendelsen fra DNB med prat om forholdet mellom Tor Olav Trøim og John Fredriksen. Ved nærmere gjennomgang av denne samtalesekvensen kan ikke retten se at denne kan være av betydning som bevis for det påstandsgrunnlaget som er fremmet i voldgiftssaken, skriver tingrettsdommeren i kjennelsen.

– Den gjelder ikke Westerens investeringsvirksomhet, og kan ikke belyse om han har satt sine egne økonomiske interesser foran Seatankers’ interesser.

– Skjulte meldinger

Men Fredriksen ga seg ikke, han ville vite hva Westeren sa om Trøim og ham og anket til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten kom til samme konklusjon som tingretten.

– Seatankers har anført at dokumentene kan utgjøre bevis fordi de kan inneholde skjulte meldinger. Lagmannsretten har ikke funnet noen holdepunkter for dette, skriver lagdommerne i kjennelsen og dømte Fredriksens Seatankers til å betale 55.000 kroner til Westeren i saksomkostninger. Fredriksen anket igjen, men anken ble nektet fremmet for Høyesterett.

– Tåle å bli avspilt for en domstol

Fredriksens advokat Nils-Henrik Pettersson i advokatfirmaet Glittertind er skuffet over Høyesteretts beslutning.

Advokat Nils-Henrik Pettersson er Fredriksens advokat. Han reagerer på Gades uttalelser. – Når fanden blir gammel går han i kloster, sier Pettersson om Gade. Her er Pettersson avbildet i en annen rettssak.
Advokat Nils-Henrik Pettersson er Fredriksens advokat. Han reagerer på Gades uttalelser. – Når fanden blir gammel går han i kloster, sier Pettersson om Gade. Her er Pettersson avbildet i en annen rettssak. (Foto: Jon Danielsen)

– Anken til Høyesterett var ikke knyttet til Westerens omtale av Tor Olav Trøim, men gjaldt vårt krav om å få innsyn i hele samtalen. Vi har ment, og mener, at det er uriktig at en dommer som ikke kjenner selve saksforholdet i detalj skal ta standpunkt til hva som er relevant eller ikke, skriver Pettersson i en epost til DN.

– Når telefonsamtaler med meglere skal tas opp på bånd er det fordi de senere skal kunne være bevis. Da bør man ordlegge seg slik at det tåler å bli avspilt for en domstol. Vi konstaterer at Høyesterett ikke var enig med oss.

Klaget ikke på henleggelse

I tillegg har Fredriksens Seatankers politianmeldt Westeren for grov økonomisk utroskap, først til Økokrim og siden til Oslo politidistrikt. Begge etatene henla saken, og Fredriksens advokater innklaget ikke Oslo politidistrikts beslutning.

– Det er riktig at vi ikke valgte å påklage Oslo politikammers henleggelse av anmeldelsen. Det er snakk om handlinger som ble foretatt i England, og for flere år siden. At Oslo politikammer ikke fant å kunne prioritere denne etterforskningen har vi avfunnet oss med, skriver Fredriksens advokat.

Krangler om 25 millioner kroner i bonus

Dermed står kun voldgiftssaken igjen i konflikten mellom Fredriksen og Westeren. Etter det DN erfarer er partene uenige om en bonusutbetaling på rundt 25 millioner kroner (tre millioner dollar) som Westeren mener han har krav på. Westerens bonusavtale med Seatankers var formet slik at en del av bonusen ble holdt igjen til påfølgende år, samt at utbetalingen var i tråd med avkastningen og markedsutviklingen.

– Opptrådt grovt illojalt

Fredriksen-siden mener fortsatt at Westeren har opptrådt ulovlig.

– Gjennom omfattende provokasjoner ved krav om fremleggelse av dokumenter er det godt dokumentert at Espen Westeren har drevet en omfattende egenhandel med verdipapirer, og herunder investert i samme verdipapirer som Seatankers og Frontline, som han var engasjert av, skriver Pettersson.

Fredriksens advokat mener at Westeren også kjøpt og solgt verdipapirer i selskaper hvor Seatankers eller Frontline hadde store posisjoner.

– Vi har ment at han gjennom dette har opptrådt grovt illojalt overfor sin oppdragsgiver og vi har ment at enkelte av forholdene er over den strafferettslige grensen, sier Pettersson.

– Intens forhåndsprosedyre

Westerens advokat Fred A. Gade i Gade Advokatfirma reagerer på denne fremstillingen.

– Det er sjelden man ser en slik intens forhåndsprosedyre som det som kommer fra motparten i dette sakskomplekset. Vi har for vår del valgt å fremføre våre argumenter og bevis for domstolene, skriver Gade.

– Hendelsesforløpet kan tale for seg selv: Den grunnløse politianmeldelsen mot vår klient ble henlagt, noe som er helt naturlig ut fra faktum i saken. Motparten tapte bevissaken i tingretten og lagmannsretten etter at begge domstoler hadde hørt gjennom lydfilene og funnet innholdet uten interesse for voldgiftssaken. Også anken til Høyesterett endte med tap, legger Gade til.

– Når fanden blir gammel går han i kloster

Til det sier Pettersson følgende:

– Jeg tror Gade har misforstått hvem som er ivrigst til å kontakte pressen. Når fanden blir gammel går han i kloster.

Dette er et uttrykk som blant annet kan bety at man på sine eldre dager blir «skinnhellig», i kontrast til oppførsel tidligere i livet.

– Jeg takker for muligheten til å kommentere dette men jeg avstår, svarer Fred A. Gade til dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Banktopp vurderte å binde renten: – Å herre min fred så glad jeg ikke gjorde det
De gangene Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN har møtt folk som angrer, er det folk som har bundet renten på feil tidspunkt.
02:03
Publisert: