Daglig leder i teknologi- og forvaltningsselskapet Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen, følger krisen i den norske kryptobørsen Bitcoins Norge med spenning.

– Det er åpenbart veldig mye som er rart i denne saken. Vi har fått vite noe mer de siste dagene, men det er fortsatt et stort behov for klargjøring på flere punkter, sier Jenssen.

Arcane Crypto-sjefen lurer blant annet på hvor stort det totale tapet var, hvorfor det var nødvendig å tvangsselge alt, og hvorfor kryptobørsens kunder kun får igjen verdien den 1. mai.

– Totalt forsvant kryptovaluta til en verdi av 500.000 dollar den 1. mai, som følge av datainnbrudd på systemene til vår underleverandør Alphapoint Corporation, skriver Bitcoins Norge-sjef Ole-Andre Torjussen til DN onsdag kveld.

– Dette beløpet utgjør kun en liten andel av den totale beholdningen til Bitcoins Norges kunder, legger han til.

Like fullt valgte Bitcoins Norge mandag å starte tvangssalg av kryptobeholdningen til alle sine kunder for å sikre verdier.

– Vi understreker at Bitcoins Norge ikke kommer til å sitte igjen med noen midler som følge av de salgene vi har gjennomført som følge av systemsvikten hos Alphapoint, men at alle midler blir utbetalt til kundene, skrev Torjussen.

Overfor DN står han imidlertid fast på at det er verdien den 1. mai kundene vil få tilbake, ikke dagens verdi som er over dobbelt så høy.

– Veldig underlig situasjon

Bitcoin-ekspert Torbjørn Bull Jenssen får ikke informasjonen om kryptokuppet til å stemme.

– Det er en veldig underlig situasjon der man sier at det kun er en liten andel av kundenes bitcoins som er stjålet, men at man har valgt å tvangsselge alt, samtidig som børsen bare vil refundere verdien per 1. mai. Oppi det hele snakkes det om forsikringer og at tapet kanskje kan dekkes her. Det er en forvirrende kommunikasjon, sier Jenssen.

Som DN skrev onsdag risikerer Bitcoins Norges kunder å gå glipp av en gevinst på over 50.000 kroner per bitcoin på grunn av børsens beslutning om å tvangsselge kundenes kryptoposisjoner og kun betale tilbake verdien den 1. mai.

– Så det store spørsmålet er hva er det egentlig som har vært planen her? Hvor mye penger er faktisk tapt, hvor mye penger fikk man inn gjennom tvangssalget, og hvor stort tap må kundene ta, sier Jenssen.

– Skurrer veldig

Arcane Crypto-toppen mener det andre store spørsmålet er hvor alvorlig angrepet på Alphapoint egentlig var?

– Informasjonen fra de to partene er veldig motstridende på dette punktet. Alphapoint sier at det ikke var noe alvorlig angrep og at tapet var begrenset, mens Bitcoins Norge åpenbart har ment at angrepet var så alvorlig at de måtte stoppe all handel og tvangsselge kundenes beholdning. Her er det noe som skurrer veldig, sier Jenssen.

Han påpeker at det burde ha vært en mer elegant måte å løse problemet på.

– Hvis angrepet faktisk var så begrenset som det Alphapoint sier, hvorfor betalte de ikke bare ut erstatningen til Bitcoins Norge. Da hadde saken vært ute av verden. Nå står omdømmet til begge på spill, og kunder risikerer å tape penger, sier Jenssen.

Han peker videre på at Alphapoint er en stor aktør med flere enn hundre kunder, og at det er merkelig at ikke andre kunder også har meldt om problemer.

Stjal 680 millioner

Torbjørn Bull Jenssen forteller at det er mange kryptobørser som har sagt de er hacket eller utsatt for cyberangrep de seneste årene.

– I de fleste av disse tilfellene har det ikke vært snakk om hacking av selve børssystemet. Det har som oftest vært enten en innsiderjobb, eller et phishing-angrep, sier Jenssen.

– I de fleste tilfellene har altså gjerningsmennene lurt seg inn i systemet, og ikke brutt seg inn, legger Arcane Crypto-sjefen til.

Han viser blant annet til at en av verdens største kryptobørser, Binance, i mai ble angrepet og at det da ble stjålet 7000 bitcoins, tilsvarende mer enn 680 millioner kroner i dagens bitcoin-verdier.

Binance hadde imidlertid et sikringsfond som det umiddelbart kunne betales ut erstatning fra.

– Derfor ble denne hackingen glemt like fort som den skjedde fordi de betalte ut erstatning og fortsatte videre som en av verdens største kryptobørser. Hvis Alphapoint hadde mulighet til å betale ut erstatning ville det ikke ha vært noen grunn for Bitcoins Norge å gjøre dette krumspringet med tvangssalg, sier Jenssen.

Ikke penger til sikringsfond

DN har spurt Bitcoins Norge-sjef Ole-André Torjussen om hvorfor ikke Bitcoins Norge og Alphapoint har bygget opp et lignende sikringsfond.

– Det finnes ingen slike krav til vår virksomhet. Bitcoins Norge har heller ikke stabil og høy nok inntekt over tid til å kunne starte et slikt fond på eget initiativ. Kryptovaluta er et umodent marked og likviditeten i markedet er varierende, skrev Ole-André Torjussen til DN.

Torbjørn Bull Jenssen venter fortsatt på svar.

– Det blir spennende å se hva som kommer frem av informasjon. Dette vil vise om Bitcoins Norges beslutning om å selge kundens bitcoins var velfundert eller en forhastet og dårlig beslutning, sier Jenssen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.