En tidligere investeringsrådgiver i det internasjonale fondet Triton, og en obligasjonsmegler i meglerhuset Arctic Securities, er begge frikjent av lagmannsretten i en Økokrim-sak.

Dermed kom Borgarting lagmannsrett til samme resultat som Oslo tingrett gjorde i desember 2018, da de to ble frifunnet første gang. Økokrim anket saken videre til lagmannsretten.

Økokrims aktor i saken, konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli, sier Økokrim ikke har tatt stilling til en eventuell anke til Høyesterett.

– Vi har lest gjennom dommen, og tar den til etterretning. Vi vil gå gjennom sakens rettslige og faktiske side grundig før vi tar stilling til hva vi gjør videre, sier Svae-Grotli.

Fra behandlingen av saken i tingretten, Økokrims representanter (fra venstre) Jorunn Jørgensen, politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, spesialetterforsker i Økokrim, Einar Strømstad og aktor statsadvokat Inge Svae Grotli.
Fra behandlingen av saken i tingretten, Økokrims representanter (fra venstre) Jorunn Jørgensen, politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, spesialetterforsker i Økokrim, Einar Strømstad og aktor statsadvokat Inge Svae Grotli. (Foto: Gunnar Blöndal)

De to var tiltalt av Økokrim for en obligasjonshandel i august 2016, der Økokrim mente de to samarbeidet om å selge billig, til kurs 77 kroner, mens investeringsrådgiveren i realiteten ville kjøpe for opptil 80 kroner. Økokrim mente de to slik hadde presset ned kursen på en obligasjon utstedt av oljeserviceselskapet Beerenberg til et lavere nivå enn den var omsatt for tidligere og den antagelig ville bli omsatt for. Økokrim mente formålet var at investeringsrådgiveren skulle gjøre et større kjøp av obligasjoner til en fast makskurs.

Slik ble obligasjonsmarkedet manipulert, ifølge Økokrim.

«Han er lettet»

Underveis i rettssakene har begge sider brukt tid på å forklare hvordan obligasjonsmarkedet fungerer.

I tingretten sa den tiltalte investeringsrådgiveren det slik:

– Det er viktig for meg å gå inn på hvordan markedet fungerer. Det er viktig fordi de forskjellige siktelsene og tiltalene som har kommet fra Økokrim bærer preg av at Økokrim kanskje ikke helt har forstått hvordan markedet fungerer, sa den tidligere rådgiveren i det europeiske fondet Triton i sin forklaring.

Advokat Pål Sverre Hernæs fra advokatfirmaet Hjort forsvarte obligasjonsmegleren fra Arctic Securities. Han sier klienten er lettet.

– Han har utført sin jobb slik alle obligasjonsmeglere gjør og er utsatt for en ubegrunnet straffeforfølgning. Han er lettet over at det nå ser ut til å være over, sier Hernæs, som mener dommen er grundig.

– Vi har kommunisert vårt syn på saken gjentatte ganger, og det er synd at ikke Økokrim har lyttet, og heller har valgt å utsette de frikjente for den enorme belastningen det er å gjennomgå en slik sak over flere år. Vi mener også at Økokrim har vist manglende forståelse for verdipapirmarkedet og verdipapirhandelloven.

«Ingen overraskelse»

Anders Brosveet forsvarte mannen som tidligere jobbet som investeringsrådgiver i det internasjonale fondet Triton. Han sier klienten er fornøyd.

– Selv om vi jo var rimelig trygge på dette. Dette var ingen overraskelse, sier Brosveet.

Han ser frifinnelsene i sammenheng med andre Økokrim-frifinnelser innen spørsmål om markedsmanipulasjon av verdipapirmarkedet: Frifinnelsen av Hexagon-sjefen Ola Rollén for innsidehandel, og frifinnelsen av to av fire tiltalte i Funcom-saken.

Brosveet er igjen, slik han også var i Funcom-saken, kritisk til Økokrims forståelse av verdipapirmarkedet.

– Verdipapirhandelteamet hos Økokrim er på villspor. Det er ikke det at det ikke finnes saker å gå etter, de bare går etter de gale sakene, sier han.

– Vi har et politiorgan som skal beskytte verdipapirmarkedet og rett og slett ikke ser ut til å forstå hva det er de skal beskytte.

– Kjenner oss ikke igjen

– Økokrim lytter til kritikk, men her kjenner vi oss ikke igjen i det bildet som tegnes. Domfellelsesprosenten, altså antall poster i våre tiltaler som ender med rettskraftig domfellelse, ligger på 85 prosent i gjennomsnitt for de siste fem årene. I 2019 var domfellelsesprosenten 84 prosent, sier konstituert førstestatsadvokat Svae-Grotli i Økokrim.

– Økokrim jobber tverrfaglig i team, og sentrale personer i etterforskningen har bakgrunn fra næringslivet og finans. I Økokrim-saker har vi styringsgrupper, hvor flere kvalitetssikrer både prosessen og avgjørelsene. Saken er anmeldt av Finanstilsynet. Vi vil nå grundig vurdere dagens avgjørelse og på vanlig måte ta stilling til om dommen skal ankes, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.