I Stavanger er Trygve Jacobsen mest kjent for renovasjonsvirksomheten til konsernet Westco. Men det er ikke renovasjon som har gjort Jacobsen til en av de mest formuende i Stavanger-distriktet. Konsernet Westco som han eier sammen med sønnen Trond og kona Anne Grethe Jacobsen, kontrollerer milliardverdier. 

Første gang

Men for aller første gang må Jacobsen-familien bokføre et negativt resultat i konsernet.