Salget av Mohn-konsernet for 13 milliarder kroner for tre år siden, ga Trond Mohn store beløp på bok. To milliarder kroner ble plassert i obligasjoner gjennom hans heleide selskap Meteva.

Så langt har investeringen gitt dårlig avkastning for industribyggeren fra Bergen.

Anskaffelsesverdien for obligasjonene var på to milliarder kroner, mens ved utgangen av året var verdien redusert til 1,7 milliarder.