Investor Trond Mohns heleide investeringskonsern Meteva gikk kraftig i minus i fjor.

Konsernet til Bergens rikeste mann fikk et resultat før skatt på -1,5 milliarder i 2021, mot et positivt resultat på 543 millioner kroner for 2020, viser årsregnskapet for 2021.

– Finansresultatet er sterkt preget av nedskrivninger av enkelte finansielle eiendeler. Hovedsakelig er det selskapets eksponering i ERH AS som bidrar negativt. Russlands invasjon av Ukraina har negativ påvirkning på store deler av ERH AS sin virksomhet, da virksomheten er direkte rammet av russiske angrep, står det i selskapets årsberetning.

ERH AS, som det refereres til, er selskapet som tidligere var kjent som Emergy, men som byttet navn i forbindelse med restrukturering våren 2022.

Egenkapitalen krympet med to milliarder

DN har i en rekke større reportasjer avdekket hvordan Arctic Securities, et av Norges ledende meglerhus, i årevis har slitt med at en altfor stor andel av meglerhusets egenkapital har vært bundet opp i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy.

Helt siden Arctics spede begynnelse har Emergy stått på meglerhusets ellers stjernespekkede kundeliste. I en årrekke har de største eierne i vindmølleselskapet vært skjult på Arctic Securities' meglerkonto.

I vinter kunne imidlertid DN avsløre at Trond Mohn var den største aksjonæren som skjulte seg bak Arctics meglerkonto. Han er også den største eieren i meglerhuset.

I sommer konkluderte Finanstilsynet med at Arctic Securities har omgått de strenge kapitalkravene ved hjelp av terminkontrakter og kundekreditt. Tilsynet kalte bruddene alvorlige.

I Finanstilsynets rapport kom det frem at Trond Mohns terminkontrakter i Emergy hadde blitt skrevet ned med 420 millioner kroner. Da hadde Arctic Securities I flere år fornyet kontraktene på uendrede kurser, til tross for det tilsynet kalte en «svært negativ økonomisk utvikling» i selskapet.

Metevas årsregnskap viser at eksponeringen i Emergy i realiteten har vært langt høyere enn bare terminkontraktene.

Regnskapet viser at Meteva har tatt nedskrivninger både på terminkjøpte aksjer med 455 millioner kroner og fordringer pålydende 780 millioner kroner.

Egenkapitalen i konsernet var på 3,6 milliarder kroner i fjor, ned fra 5,6 milliarder kroner i 2020.

Emergy har også milliardgjeld som selskapet så langt ikke har klart å betjene. Det er ikke kjent hvem som har lånt penger til Emergy, men Mohns tap på 780 millioner kroner på fordringer tyder på at Mohn også har tatt store deler av lånene på sin bok ettersom andre långivere har rømt fra Emergy. Meteva skriver i årsrapporten at det «hovedsakelig er selskapets eksponering i ERH AS som bidrar negativt».

Milliardtap på aksjer og obligasjoner

Mohn tapte over to milliarder kroner på aksjer og obligasjoner i fjor. Noe av tapet er oppveid med 600 millioner i gevinst på valutaterminer.

Også andre kjente investorer i Emergy har blødd penger etter kollapsen i vindmølleselskapet. Block Wathne-arving Lars Nilsen bokførte tap på over 100 millioner kroner i 2021. Investor Tore Aksel Voldberg tapte 200 millioner i et sterkt stigende aksjemarked samme år.

DN har ikke har lykkes i å få en kommentar fra Trond Mohn mandag kveld.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.