Økokrim har henlagt den såkalte Kystad-saken i Trondheim på bevisets stilling. Ap-politiker Rune Olsø ble etterforsket for å avklare om det er funnet sted straffbare forhold.

Mistanken gjaldt påvirkningshandel eller korrupsjon knyttet til mannens rolle som konsulent for en utbyggergruppe i 2015. Olsø var samtidig bystyrerepresentant i Trondheim.

Saken har vært etterforsket av Økokrim siden mars i 2017, og er nå henlagt på bevisets stilling.

– Økokrim har foretatt en grundig etterforskning, der en rekke vitner har vært avhørt og skriftlig materiale er gjennomgått. Det er politiets oppgave å undersøke om det er begått straffbare forhold. Beviskravet i straffesaker er strengt, og vi har kommet frem til at det ikke er oppfylt i denne saken. Derfor har vi henlagt saken på bevisets stilling, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i en melding fra Økokrim.

Selskapet Staur, der Ap-politiker Rune Olsø er ansatt, inngikk en avtale med en utbygger til seks millioner kroner for å sikre at grøntområdet Kystad på Byåsen ble omregulert til boligområde. Saken dreide seg om hvorvidt Olsø som rådgiver i Staur opptrådte utilbørlig i forbindelse med reguleringssaken.

43 år gamle Olsø var påtroppende leder for det nye Trøndelag Ap da han i midten av mars i fjor trakk seg. Olsø har hele tiden nektet for å ha gjort noe kritikkverdig eller ulovlig.

I 2012 ble det bråk og spørsmål om habilitet da Olsø ble utnevnt til administrerende direktør i det statlige eiendomsselskapet Entra. Mindretallet i Entra-styret stilte sine plasser til disposisjon og ba staten gripe inn, mens styrets flertall forsvarte ansettelsen av Olsø. Det hele endte med at Olsø trakk seg fra jobben for å skape ro rundt selskapet.(Vilkår)

Dette gjør DNB-forvalteren når markedet faller
Fondet var klar til å kjøpe da det smalt.
02:23
Publisert: