Tidligere ansatte i forsikringsselskapet Tryg saksøkte i 2016 arbeidsgiveren sin. Søksmålet var fra ti nåværende pensjonister, men saken omfattet 600 nåværende og tidligere ansatte- og inntil 378 millioner kroner. Bakgrunnen var det de tidligere ansatte mente var manglende pensjonsutbetaling.

Nå har Tryg vunnet i Bergen tingrett, ifølge en børsmelding fra selskapet.

– Vi er fornøyde med at retten støtter Trygs syn - at Tryg hadde adgang til å treffe en beslutning om endring av regulering av den løpende pensjonen i Trygs ytelsespensjonsordning, skriver Espen Opedal, leder for Tryg i Norge, i en epost.

Bakteppet for søksmålet var at Tryg, som veldig mange norske bedrifter, valgte å lukke ytelsespensjonsordningen for nyinnmeldinger i 2007. Tryg presiserer at ingen ble flyttet over på innskudd, men de ansatte kunne selv velge om de ville stå i ytelsesordningen eller frivillig flytte over til en innskuddsbasert pensjonsordning.

Lengre levealder og strengere kapitalkrav har gjort ytelsesordningen dyrere for bedriftene de siste årene.

I 2014 var det ifølge Tryg nødvendig med en endring. Da kuttet selskapet ut såkalt G-regulering av pensjoner under utbetaling, og regulerte i stedet i tråd med pensjonsordningens overskuddsfond. G er det samme som grunnbeløpet i folketrygden. Saksøkerne mente dette var i strid med premissene som ble lagt da ordningen ble endret. (DN)(Vilkår)

Arbeidsgiveren skiftet navn. Da farget ansatte Monika om håret
Resepsjonist Monika Andersen pleide å ha lilla hår i Statoil fargen. I dag hadde hun rødt som i Equinor
00:53
Publisert: