Riggselskapet Fred. Olsen Energy la torsdag morgen frem resultatene for årets tre første måneder. Det viste at selskapet tapte 25 millioner dollar på driften i årets første kvartal.

I en rapport skriver Fred. Olsen Energy blant annet at det nå aggressivt jakter nye kontraktsmuligheter.

Riggselskapet trekker også frem at det er positivt til markedet det operer i. Det venter blant annet økt riggetterspørsel i dypvannsområder i både Sør-Korea og Mexicogulfen. Lete- og avgrensingsaktivitet ventes også å øke inn i 2019.

I første kvartal har Fred. Olsen Energy utnevnt en finansiell rådgiver for å hjelpe det i prosessen med å få til en bærekraftig løsning på de finansielle utfordringene:

Riggselskapet har ikke penger til å betale obligasjonsgjelden som forfaller i januar 2019, det tjener ikke penger, hadde ingen rigger i drift i første kvartal og de usikrede obligasjonseierne har tapt masse penger på kursfallet.(Vilkår)