Det ferske årsregnskapet til Ubon Partners as, investeringsselskapet til Odd Johnny Winge og Fredrik Halvorsen, viser at duoen tok ut en milliard kroner i utbytte i fjor.

Det gjør at selskapets egenkapital så godt som tømmes, og ved utgangen av 2021 sto den i 34,3 millioner kroner, ned fra 729,5 millioner ved utgangen av 2020.

Ubon Partners as er et heleid datterselskap av Ubon Partners Holding as, som Winge og Halvorsen eier sammen.

Milliardutbyttet kommer etter det som ble en fullstendig snuoperasjon i 2021.

Solid avkastning

I regnskapet går det nemlig frem at Ubon Partners as fikk inntekter på 320,9 millioner kroner i fjor, inntekter som er ført opp som avkastning på finansieringsaktiviteter.

I 2020 hadde selskapet et tap på finansieringsaktiviteter på drøyt 45 millioner kroner.

Resultatet før skatt endte dermed på 304,8 millioner kroner i fjor, mot et tap før skatt på 67,6 millioner kroner året før.

Selv om nesten hele egenkapitalen nå er tatt ut, sitter duoen fortsatt igjen med betydelige eiendeler i selskapet. I balansen er det oppført investeringer i datterselskap for over en halv milliard kroner, samt investeringer i aksjer og andeler for om lag 310 millioner kroner.

Ved utgangen av året hadde selskapet en kontantbeholdning på 172,3 millioner kroner, opp fra drøye ni millioner i 2020.

DN har ikke oppnådd kontakt med hverken Winge eller Halvorsen tirsdag

Tek-gründer

Winge og Halvorsen, sammen med Geir Olsen, bygget opp videokonferansesuksessene Tandberg og Acano på 2000-tallet.

Begge deler ble solgt til den amerikanske it-giganten Cisco. Da Acano ble solgt for 700 millioner dollar, tjente de tre gründerne én milliard kroner hver.

I 2018 omtalte DN at trioen skilte lag. Winge og Halvorsen kjøpte da ut Olsen fra Ubon Partners, og har siden det eid hver sin halvpart av investeringsselskapet.

Halvorsen har også investert i det norsk-britiske hedgefondet Titan Opportunities i London, som styres av forvalter Espen Westeren.

Ubon Partners har også gjort en rekke andre investeringer i oppstartsselskaper. DN har tidligere skrevet om Disruptive Technologies og Jazz Networks og Vaion, to selskaper som Halvorsen og Winge har gått inn på eiersiden i.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.