I fjor ble 2,3 milliarder euro, tilsvarende 22,7 milliarder kroner, skutt inn i oppstartsbedrifter i Norden. En fersk undersøkelse fra investeringsselskapet Unconventional Ventures viser at en svært liten andel av pengene går til selskaper hvor en kvinne står bak.

– Det er en tapt mulighet. Det er sikkert hundrevis av forklaringer, men nå må vi prøve å gjøre noe med hvordan vi går igjennom, selekterer og velger selskaper, sier administrerende direktør Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening.

To prosent

Høvding var sist torsdag stedfortreder for Thea Messel, leder av Unconventional Ventures, på DNBs start-up-konferanse NXT. Foran en fullpakket sal av gründerspirer og investorer presenterte hun tall som viser at norske oppstartsbedrifter med kvinnelige gründere får to prosent av samlet investorkapital.

DN Kvinner

For deg som er interessert i økonomi og likestilling.

Bli medlem her

Messel, som måtte melde avbud fra konferansen, sier at rundt 30 prosent av alle nye oppstartsbedrifter er etablert av kvinner.

Det betyr at rundt en tredjedel av nye bedrifter blir startet av kvinner, men de får kun to kroner av hver hundrelapp som blir investert.

Til sammenligning tilflyter 80 prosent av kapitalen bedrifter startet av menn.

18 prosent av kapitalen tilflyter selskaper hvor både kvinner og menn står bak.

I 2018 ble det skutt inn 2,5 milliarder i risikokapital, såkalt «venture capital», i norske oppstartsbedrifter.

– Det som er ganske alarmerende er at kvinnelige gründere får åtte prosent av avtalene, hvorav de bare får 1,5 prosent av kapitalen. De får mindre kapital, og den forskjellen er størst i Norge. Det er fortsatt veldig tøft for kvinnelige gründere, sier Messel.

– Dette er fakta, ikke synsing

De siste fem årene har andelen penger som hentes inn av kvinnelige gründere ligget stabilt på én-tre prosent i Norge, så vel som i Norden.

– Dessverre er det ingen endring. Ingenting skjer, sier Høvding.

Hun tror særlig investorene må bli mer bevisste på hvor de leter etter muligheter.

– Jeg tror data som vi nå presenterer er veldig viktige, for da får du det sort på hvitt. Dette er fakta, ikke synsing, sier hun.

Thea Messel er enig i at mye kan gjøres fra investorenes side.

– Investeringer i tidlig fase handler utrolig mye om intuisjon, og det er dessverre sånn at når flesteparten av beslutningstagere er menn, vil det automatisk være vanskeligere for kvinner å slå igjennom. Det er basalt; man gjenkjenner, stoler på og forstår bedre dem man er lik selv, også uavhengig av kjønn, sier Messel.

– Har man data på det eller er det noe du tror?

– Det har vi data på, sier Messel kontant, og viser til to forskningsrapporter publisert i magasinet Harvard Business Review.

Der fremkommer det hovedsakelig to poenger:

  1. Hvem som får mye penger avhenger ikke utelukkende av kjønn, men av fremtoning, altså om man fremstår maskulin eller feminin. Det vises til en idékonkurranse hvor de som viste stereotypiske feminine trekk uavhengig av kjønn hadde mindre sannsynlighet for å bli valgt ut. Samtidig viser en analyse at kvinner fort kan havne mellom barken og veden fordi kvinner som viser mer maskuline trekk også ofte kan virke for aggressive og ambisiøse.
  2. I den andre rapporten hadde man analysert en Q&A-seanse (spørsmål og svar, red.anm.) hvor man så at investorene stilte ulike spørsmål til mannlige og kvinnelige gründere. Mennene ble gjerne spurt om potensial for vekst, mens kvinnene ofte ble spurt om risikoen for tap.

En myte

I juni i fjor la konsulentselskapet Boston Consulting Group (BCG) frem en rapport hvor man hadde analysert 350 selskaper: 258 som var stiftet av menn og 92 selskaper hvor en kvinne var grunnlegger eller medgrunnlegger.

De mannlige oppstartsbedriftene fikk inn langt mer investorpenger enn de kvinnelige. Analysen viser imidlertid at kvinnelige gründere var langt flinkere til å skape inntekter. For hver dollar som ble investert, klarte selskaper med en kvinnelig gründer eller medgründer å generere 78 cent i inntekter, mens mannlige oppstartsbedrifter snudde hver krone investert til 31 cent i inntekter.

– Tror du menn rett og slett er flinkere til å be om mer penger enn kvinner?

– Vi har vent oss til myten om at kvinner ber om mindre penger. Det er faktisk ikke sant. Kvinner ber faktisk om like mye, men investorene er ekstra skeptiske og risikoaverse når vi har med kvinner å gjøre, sier Messel.

Finner penger andre steder

Undersøkelsen Thea Messel har lagt frem viser at kvinner søker andre steder for å hente kapital. Selskaper med kvinnelige gründere henter proporsjonalt sett fire ganger mer penger gjennom folkefinansiering, såkalt «crowdfunding», som selskaper stiftet av menn eller både menn og kvinner.

I motsatt ende av skalaen finner vi investeringer fra velstående familier, såkalt «family offices». Mannlige oppstartsbedrifter får seks ganger så mye penger fra familieeide selskaper som kvinner gjør.

– Jeg tror det gjør seg ekstra gjeldende fordi man er veldig avhengig av nettverk når man skal skaffe finansiering i tidlig fase. Hvorvidt det er enklere for mannlige gründere enn kvinnelige å komme i kontakt med family offices vet jeg ikke. Det har jeg ikke tall på, men det kan være noe som tyder på det, sier Messel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.