Den norske staten får oljeinntekter både i kroner og dollar og andre valutaer, og siden 2014 har krone-pengestrømmen ikke vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Norges Bank har derfor måtte veksle om noen av inntektene i valuta til kroner, slik at underskuddet er blitt dekket.

Det er det slutt på nå.

De enorme inntektene Norge nå får fra eksporten av olje og gass, gjør at Norge, som før 2014, får nok kroner til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor skal Norges Bank nå selge unna to milliarder kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken konstaterer at den norske sentralbanken igjen kommer inn som en betydelig spiller i valutamarkedet.

– Nivået på petroleumsprisene, og særlig for gass, har vært betydelig høyere enn ventet siden september i fjor. De høye petroleumsprisene tilsier nå at skatteinngangen har vært så stor at Norges Bank de kommende månedene igjen vil bli en «stor» aktør i valutamarkedet, denne gang med salg av kroner og kjøp av euro, sier rente- og valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen.

I en melding fremgår det Norges Bank vil selge to milliarder kroner hver dag i april. Hva som skjer i mai og videre vil bli offentliggjort i de månedlige meldingene fra Norges Bank.

– Kronesalg fra Norges Bank vil i så fall kunne dempe styrken på kronen gjennom mer balanse mellom tilbud og etterspørsel i valutamarkedet, sier Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken.
– Kronesalg fra Norges Bank vil i så fall kunne dempe styrken på kronen gjennom mer balanse mellom tilbud og etterspørsel i valutamarkedet, sier Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Når staten gjør opp sitt budsjett, later den som om den ikke har inntekter eller kostnader fra olje- og gassvirksomhet. Dette er det såkalte oljekorrigerte underskuddet.

Oljeselskapene på sin side setter av en viss del av sine inntekter som de skal betale skatt for, så når skatteinntektene øker kan det oppstå en ubalanse i valutamarkedet når det kun er kjøpere av norske kroner.

– Kronesalg fra Norges Bank vil i så fall kunne dempe styrken på kronen gjennom mer balanse mellom tilbud og etterspørsel i valutamarkedet, sier Knudsen.

Svekket

Konsensus var at Norges Bank daglig vil begynne å selge kroner for 250 millioner. På forhånd ventet Handelsbanken seg at det ville dreie seg om et langt høyere beløp, og ville ikke blitt overrasket om det endte på en milliard kroner hver dag i april.

Norges Bank gikk for det dobbelte.

– Det er ikke overraskende, vi har ventet på det, men vi tenkte de ville begynne på et lavere beløp. Dette er dermed et signal om at beløpene fremover vil bli betydelige, og selv om det er mye nå, så vil det bli mer. Det er godt de kom på banen og vil balansere kursbildet, sier Knudsen.

Den norske kronen svekker seg betydelig mot både euro og dollar etter annonseringen fra Norges Bank.

– Det er trolig både som følge av at noen ventet at Norges Bank ville vente til mai eller juni, men i tillegg også at beløpet ble litt over det som var ventet, sier Knudsen.

Fram til 2014 var de løpende kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten større enn det oljekorrigerte underskuddet. Norges Bank solgte derfor kroner og kjøpte valuta tilsvarende denne differansen og overførte valuta til SPU.

– Dette betyr at vi igjen er i en situasjon som tilbake i 2014, sier Knudsen.

Mer balanse strøm

Det at Norges Bank vil selge 2 milliarder kroner hver dag på vegne av staten i april, er i tråd med oppfordring til valutastrateg Dane Cekov i Nordea.

– Siden regjeringen mottar mer kroneinntekter fra petroleumsskatt enn de trenger for å dekke budsjettunderskuddet, må Norges Bank selge kroner, sier han.

Han påpeker også at etter dagens kunngjøring er vinduet for en sterkere krone muligens stengt.

– Dagens vedtak gir mer balanserte krone-strømmer og nøytraliserer strømmene fra oljeselskaper som trenger å kjøpe NOK hver dag for å dekke fremtidige skattebetalinger. Risikoen er at Norges Bank må selge enda flere kroner etter at Revidert budsjett kommer i mai – dette er eneste som taler for en svakere krone, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.