Det var i 2006 bergensbaserte Erlend Skagseth sammen med en rekke partnere fikk med seg investorer og startet tidligfasefondet Sarsia Seed. Tanken var å investere i selskaper sprunget ut fra forskning på universiteter.

Til sammen er det i de to første fondene investert 448 millioner i oppstartsselskaper. Nå er et tredje fond på trappene. Over en halv milliard kroner er målet å få på plass fra investorer.

Det er EUs investeringsfond European Investment Fund (EIF) som er den største investoren, med 160 millioner kroner. Åtte andre, større, institusjonelle investorer, som KLP og Sparebank 1 SR-Bank, har tegnet seg for 210 millioner kroner, mens håpet er ytterligere 100 til 200 millioner kroner i en tredje runde. Det tredje fondet er et rent klima- og miljøfond.

– Vi er på jakt etter selskaper som løser miljø- eller klimaproblemer. Forretningen må være skalerbar og gi ventureavkastning, samtidig som løsningen i miljøsammenheng må kunne skaleres, sier partner Hilde Holdhus i fondene.

Det er særlig teknologi knyttet til havet som det skal satses på.

Drypper på partnerne

Så langt har Sarsia-fondene vært en suksess for investorene. Til sammen er det investert 448 millioner kroner i de to fondene. Gevinsten i dag, beregnet ut fra bransjenormer, er på 722 millioner kroner før honorarer og overskuddsdeling.

Den mest kjente av investeringene i de to første fondene, er kreftvaksineselskapet Nykode Therapeutics. For gründerne av Sarsia, med Erlend Skagseth i spissen, har fondssatsingen også vært lukrativ. Sarsia Management, som eies av partnerne, fikk i 2021 og 2020 et resultat før skatt på til sammen nærmere 30 millioner kroner. Skagseth er sammen med Jon Berg største aksjonærer i Sarsia Management.

Managementselskapet får et fast honorar på maksimalt 1,9 prosent av kapitalen. I tillegg er det en overskuddsdeling på 80/20 på avkastning, utover en årlig rente på syv til åtte prosent.

Risikerer honorarkutt

I det nye fondet er det lagt begrensninger for honoraret til managementselskapet, om investeringene ikke når de miljøkravene som settes av en komité.

– Alle selskapene vi investerer i, må ha en målsetning om å løse et miljø- eller klimaproblem. Vi blir ikke bare målt på den finansielle avkastningen, men også på avkastningen knyttet til bærekraft. Det betyr at om vi ikke oppnår målene knyttet til miljø og klima, vil våre honorarer kuttes, sier Holdhus.

Det betyr at de 20 prosentene som Sarsia-fondet kan oppnå gjennom gevinstdelingen, kan bli redusert til ti prosent. De ti prosentene vil i så fall bli gitt til et veldedig formål som arbeider for å løse et klima- eller miljøproblem. Det er ikke bestemt hvilket veldedig formål et slik beløp eventuelt skal gå til.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.