Statens eget oppkjøpsfond, Argentum, har investert over 13 milliarder kroner i oppkjøpsbransjen. Bare en liten andel har gått til gründermiljøer, gjennom investeringer i vekstfond.

– Å få til vekst og øke farten i virksomheten er kostbart. Mange av oss gründere får ikke penger fordi vi mangler investorer med risikovilje, sier Kåre M. Bottolfsen (45).

I Bergen har han bygget opp billettselskapet TicketCo fra ingenting på fire år.

«Vi mangler investorer»

TicketCo har utviklet et selvbetjent billettsystem for arrangører av alt fra juleverksteder og kunstutstillinger til håndballkamper og konserter. Selskapet ønsket å hente inn 30 til 40 millioner kroner i frisk egenkapital fra investorer tidligere i år for å finansiere vekst: Pengene skulle ta Ticketco til tre nye land og finansiere driften i tre år.

– Vi fikk inn vel 13 millioner kroner, sier Bottolfsen.

Vekstfondene turte ikke å investere penger i emisjonen.

Ticketco nøyer seg foreløpig med å gå inn i Storbritannia, og lanseringen skjedde sist fredag.

Flere investorer ga oss en forunderlig tilbakemelding. De ville at vi skulle lykkes i Storbritannia, og så kunne de vurdere å investere etter det. Men det er nå vi trenger pengene, sier han.

Som for mange vekstselskaper har driften gått med underskudd de første årene, men selskapet tror på positiv kontantstrøm i Norge neste år, og i Storbritannia året etter.

Hans største juleønske er et større investormiljø for gründere og vekstselskaper, på linje med nabolandene.

Trenger venturefond for å vokse

De fleste gründere har nemlig ett stort hinder i den tidlige fasen: tilgang på nok penger.

En del av oppkjøpsbransjen har spesialisert seg på å gå inn med egenkapital i slike bedrifter. De tar ofte en stor eierandel i selskapene og bidrar med viktig ledelseserfaring. Penger fra såkornfond eller vekstfond – såkalte venturefond – er et viktig instrument for å få nok penger i omløp i gründermiljøet.

Flere aktører i oppkjøpsbransjen mener staten bør endre på pengebruken så offentlige midler går til helt nye fondsmiljøer og gründere, i stedet for å investere i store oppkjøpsfond som kjøper etablerte bedrifter.

«Nok prosjekter der ute»

Tellef Thorleifsson er partner i fondet Northzone, som blant annet er medeier i selskaper som musikkspilletjenesten Spotify og betalingsselskapet Klarna. Han er også medlem av regjeringens Kapitaltilgangsutvalg, som kommer med en utredning i vinter.

Northzone-gründer Tellef Thorleifsson.
Northzone-gründer Tellef Thorleifsson. (Foto: Javad Parsa)

Thorleifsson sier Argentum er en profesjonell kapitalforvalter, men som de senere årene har fokusert hovedsakelig på vanlige eierfond.

– Det trengs mer langsiktig kapital for å få frem flere gode prosjekter og nye miljøer, og Argentum er en viktig del av markedet. Staten er jo den klart største investoren i Norge. Jeg tror det finnes flere dyktige gründere som kan skape verdier om det hadde vært mer kompetanse og penger i markedet, sier han.

Argentums utfordring har vært at vekstfond historisk har gitt lavere avkastning enn vanlige oppkjøpsfond, både i Norge og utlandet.

– Flere fondsaktører har opplevd at det er vanskelig å skaffe kapital om ikke Argentum eller andre institusjonelle eiere er villige til å vise vei. Etter at oljeoppturen gikk mot slutten, har det blitt lettere å få tak i flinke folk og privat kapital blant annet innen digital teknologi. Men mye av kapitalen er kortsiktig, og når det blir motgang i markedet, vil mye forsvinne.

Størst i norsk venture

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum har i en epost til DN understreket at «Argentum bidrar til mangfold ved å være den største investoren i norsk venture og gjennom å bidra til kunnskapsoverføring overfor aktører som ønsker å starte opp nye fond.»

Det er da én viktig forutsetning, nemlig at de nye fondene kan overbevise at de vil skape verdier.

– Vi bidrar med kapital om vi mener fondet vil kunne levere konkurransedyktig avkastning, skriver Høegh-Krohn.(Vilkår)

Karpe Diem-regissørens tre favoritt-musikkvideoer
Thea Hvistendahl har regissert «Adjø Montebello». Disse de tre musikkvideoene synes hun er de beste gjennom tidene.
01:22
Publisert: