Fondet skal gi finansstøtte og rådgivning til kvinnelige entreprenører og bedriftseiere i utviklingsland. Målet er å styrke kvinners tilgang til kapital og skape bedre rammebetingelser for økonomisk deltakelse. Ideen er utviklet sammen med Ivanka Trump, datteren til USAs president Donald Trump. Hun presenterte fondet under G20-toppmøtet i Hamburg lørdag. 

Fondet vil gjøre mer enn én milliard dollar tilgjengelig for å forbedre tilgangen til kapital for kvinner.

– Ingen land, organisasjon eller økonomi kan nå sitt fulle potensiale og møte utfordringene det 21. århundre byr på, uten fullt og helt likestilling mellom kvinner og menn, sier Verdensbanken-president Jum Yong Kim. 

Ivanka Trump skal ikke ha en sentral rolle eller samle inn penger til det nye fondet, men sier hun vil være en sterk forkjemper av det. 

Norge skal bidra med 90 millioner kroner til fondet. 

Både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) deltok på lanseringen av fondet.

– At kvinner gis bedre muligheter til å delta i arbeidslivet er viktig for kvinners stilling i samfunnet og for økonomien på nasjonalt nivå, sier Solberg i en pressemelding.(Vilkår)