Norske fond har sett ekstreme bevegelser de siste månedene, med rekordhøye uttak i mars – utløst av koronakrisen og kraftige kursfall for både aksjer og i rentemarkedet. Til sammen falt forvaltningskapitalen 11 prosent i mars.

Da var det rekordhøye uttak av fond på totalt 63 milliarder kroner.

Verdipapirfondenes forenings (VFF) ferske statistikk for april viser at stemningen har snudd, selv om kundenes entusiasme ikke har veid helt opp for den foregående måneden.

Den såkalte nettotegningen i fond endte på totalt 5,4 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen steg med 6,5 prosent til 1244 milliarder kroner.

– Smulere farvann

– Det er jo nærliggende å se økningen i april i sammenheng med det som skjedde i mars, og de utslagene koronaviruset ga. I april har det vært klart smulere farvann, som har medført at en ekstrem netto utgang har snudd, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

Norske institusjonskunder og utenlandske kunder sto for en nettotegning på om lag 1,6 milliarder kroner hver, mens 850 millioner i pensjonsmidler forsvant ut av norske fond i april.

Av den totale nettotegningen forrige måned, sto personkundene for mer enn halvparten – cirka tre milliarder kroner.

– At privatpersoner utgjør den største andelen er viktig å merke seg. Mange personkunder har i løpet av april opprettholdt eller økt spareadferden de har hatt over lang tid. Det viser at man ganske raskt tar opp igjen sparingen i aksjefond, sier Zakariassen.

Ser man på nettotegningen i de ulike fondene, var det DNB Asset Management som kom best ut – med en netto tegning på 3,8 milliarder kroner. På den andre siden opplevde Storebrand Asset Management at snaut 1,2 milliarder ble innløst, mens det fra KLP Asset Management forsvant 1,3 milliarder kroner.

– Risikoen er prisen

En viss adferdsendring har VFF merket: Det har vært en netto utgang i rentefond, mens det er aksjefondene som trekker opp statistikken.

Zakariassen tror de store svingningene representerer et mindretall som lar seg skremme av sterk turbulens, men at fondskunder flest har forholdt seg i ro.

– Det er nok en taus majoritet som ikke får panikk, men som ikke får så mye oppmerksomhet når det står på som verst. Historisk har ganske mange nordmenn vært flinke til å spare i fond uavhengig av om det ser lyst eller mørkt ut. Å forsøke å time markedet er vanskelig selv for proffene, og folk flest har nok skjønt at det ikke er for dem, sier VFF-sjefen.

Han tror heller ikke det skader at svært lave innskuddsrenter gjør det lite attraktivt å ha sparepengene stående på konto.

– Risikoen knyttet til fond er prisen å betale om man skal ha reell avkastning på pengene sine, sier Zakariassen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.