Sparebank 1 SR-Bank legger frem et resultat før skatt på 1160 millioner kroner for første halvår. Dette er opp med 187 millioner fra samme periode i fjor, da overskuddet endte på 973 millioner kroner, fremkommer det av kvartalsrapporten onsdag.

Resultatet for andre kvartal endte på 648 millioner kroner. Det er 136 millioner over fjorårets resultat, og det er 42 millioner høyere enn ventet, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Administrerende direktør Arne Austreid i Sparebank 1 SR-Bank er svært godt fornøyd med resultatet, og mener at det hovedsakelig skyldes bedre tider i offshoremarkedet.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert og for det samlede resultatet for første halvår. Nedskrivninger på utlån er lavere enn de foregående kvartalene, og skyldes først og fremst at flere av de toneangivende offshorerelaterte selskapene har gjennomført vellykkede restruktureringer. I tillegg registrerer vi at aktiviteten ellers i næringslivet har tatt seg opp. Samtidig øker inntektene fra de fleste forretningsområdene i konsernet, sier Austreid i pressemeldingen.

Rapport: Norges oljeplaner på kollisjonskurs med Parisavtalen

Banken hadde netto renteinntekter på 1523 millioner kroner første halvår, mot 1409 millioner kroner samme periode i 2016. I tillegg var den samlede utlånsveksten på 1,1 prosent siste 12 måneder. 

Flere tegn til bedring

– Det er flere tegn til bedring i landsdelen. Arbeidsledigheten er nå på vei ned, og boligmarkedet i Rogaland er i ferd med å normalisere seg. Vårt eiendomsmeglerforetak omsatte 3.519 boliger i første halvår i år, mot 3.060 boenheter i samme periode i fjor. Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sier Austreid i meldingen fra banken.

Det samlede utlånet til kunder steg fra 129 milliarder kroner til 165 milliarder kroner før nedskrivninger for konsernet ved utgangen av juni, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Av utlånet var 98 milliarder til personkunder, mens utlånet til næringer var på 67,2 milliarder. Utlånet til personkunder var på 61,9 milliarder kroner i fjor. 

Sverige spås å bli kontantløst før 2030

Likevel forteller banksjefen at det er tøft i offshoremarkedet. I første halvår nedskrev banken 299 millioner kroner på utlån, mot 455 millioner kroner samme periode i fjor. 

– Offshore relaterte virksomheter står likevel fortsatt overfor et utfordrende marked. Jeg forventer at nedskrivninger ut året vil være på omtrent samme nivå som i første halvår. Vi fortsetter med tett oppfølging av våre kunder for å sikre ytterligere robusthet i vår samlede utlånsportefølje, forteller Austreid. (Vilkår)

Listhaug tok med Danmarks integreringsminister på tur til Grønland i Oslo
Her lærte de to ministerkollegene om politiets arbeid med å bekjempe kriminaitet blant personer uten oppholdstillatelse. Nå ser Listhaug til Danmark, og vil nekte såkalte hatpredikanter adgang til Norge.
01:12
Publisert: