På Grønland i Oslo ble den første Platekompaniet-butikken startet av Egil Dahl, sammen med Richard Ona og Rolf Kristian Presthus i 1992. I 2008 solgte Dahl ut sin daværende eierandel på 50 prosent i selskapet. Siden den gang har Dahl hatt eiendomsinvestering og børsen for øyet.

Gjennom Dahls investeringsselskap, Vevlen Gård, fikk investoren i 2016 et resultat før skatt på 86 millioner kroner. Rekordåret var likevel 2015, med et resultat på 202 millioner. Til sammenligning hadde Dahl en ligningsformue på 203,7 millioner i 2015, mot 169,7 millioner i 2014.

 Realisert eiendom

– 2015 var et svært bra år for meg, men 2016 har også vært et tilfredsstillende år. Av mine børsnoterte beholdninger, lå jeg omtrent på indeksen i 2016, sier Dahl.

Hovedindeksen steg i løpet av 2016 med 12,1 prosent, det høyeste siden 2013.

– På eiendomssiden har jeg fire eiendommer som ble kjøpt i 2008. Jeg eide en fjerdedel av dem gjennom det unoterte selskapet Alliance i Sentrum as. Tre av eiendommene er solgt siden 2008, hvorav noen i slutten av 2015. Utbyttet fra salget i 2015 var på 21, 5 millioner og ble mottatt i begynnelsen av 2016, forteller Dahl.

Hvis utbyttet fra eiendomsrealiseringen ekskluderes, hadde Vevlen Gård en oppgang på 14,1 prosent for sine markedsbaserte aksjer i 2016. Dette slår hovedindeksen med 2 prosentpoeng.

Solgte seg ut 

Ved utgangen av 2016 hadde Dahl en portefølje på 13 børsnoterte selskaper. Investoren har tjent godt på aksjene Norwegian Finans Holding, Bouvet og AF-gruppen de seneste årene.

Dahl har ikke gjort noen større investeringer det siste året, men har solgt seg ut av to selskaper i 2017 og sitter nå på 11 selskaper.

– Jeg har solgt meg ut av Medistim og b-aksjene i Schibsted i 2017. Medistim er et veldig godt selskap, men prisen ble for høy, sier Dahl.

Vet best selv

Dahl fortalte til DN i juli 2016 at det er han selv som gjør investeringsanalysene for Vevlen Gård. Dette har investoren ikke endret på.

– Det skal sies at jeg leser andres analyser, men jeg er tryggest ved å gjøre den endelige slutningen. Som jeg sa i fjor, samarbeider jeg med andre investorer, men jeg tar mine egne valg.

Når det kommer til investeringsstrategien er det spesielt én ting Dahl er opptatt av, og det er at overskuddet brukes klokt.

– Selskaper har en tendens til å investere overskuddet i sin egen bedrift, uansett om det er lønnsomt eller ikke. For meg er det viktig at ledelsen i selskapene viser en klok tilnærming til kapitalallokering. Det vil si å gi utbytte når man skal gi utbytte, og reinvestere når man bør reinvestere, sier Dahl.

Fem millioner i utbytte

Dahl tok selv ut fem millioner kroner i utbytte fra Vevlen Gård i 2016.

– Jeg kunne sikkert tatt ut mer, men jeg tar nok i utbytte til å betale formuesskatten og det jeg trenger for å leve utover det, sier Dahl.

– Ønsker du å kommentere formuesskatten?

– Nei.(Vilkår)

Frp vil stanse asylinnvandringen til Norge
Partileder Siv Jensen i Frp sier hennes parti vil stanse asylinnvandringen til Norge. Det opplyste hun på partiets sommerpressekonferanse fredag. Jensen listet opp fem tiltak som hun mener vil bidra til dette.
02:26
Publisert: