-Vi skal ikke være noen Mor Teresa-bank. Dette er et marked som er skapt av forbrukslånbankene.

Ex-volleyballstjernen og investoren Bjørn Maaseide er krystallklar på at det er langt fra veldedighet han skal drive med når han nå vil starte en ny norsk bank.

Fra sitt Trim Tower i Sandnes er planen å bygge en bank som skal refinansiere gjelden til lånekunder som har tatt opp for mye forbrukslån eller kredittkortgjeld. Den nye banken tar sikte på å refinansiere hele gjelden til en kunde, både boliglånet og forbrukslån.

– For kunden skal belastningen bli lavere, men for boliglånet kan renten isolert bli høyere enn i bank. Samlet vil renten være et sted mellom ni til tolv prosent. Det vil være langt fra forbrukslån der renten typisk vil være et sted mellom 16 og 30 prosent, sier Svein Ivar Førland.

Han anslår at rundt 80 prosent av bankens utlån vil være sikret i kundens bolig.

– Er ikke dagens banker i stand til å gjennomføre slik refinansiering med sikkerhet i bolig?

– Vi mener at dagens banker ikke har satset på denne nisjen mot kunder med en komplisert økonomisk situasjon, sier Førland.

Harald Norvik styreleder

Den nye banken vil i første omgang få ti til tolv ansatte. Nye kunder vil ikke kunne få refinansiering gjennom tilbud på internett. Personlig møte kreves.

– For å komme gjennom nåløyet må du vise evne og vilje til å få ordnet din personlige økonomi, sier han.

Førland blir ny administrerende direktør i banken. Førland er tidligere kjent som toppsjef i Sandnes Sparebank. Maaseide har overtalt Harald Norvik, tidligere Statoil-sjef og tidligere styreleder i Telenor, til å ta vervet som styreleder. Norvik får blant annet med seg partner Hanne Skaarberg Holen i Thommesen i styret.

Opp mot 300 millioner i ny kapital

I løpet av de nærmeste ukene håper Maaseide og Førland å hente inn mellom 200 og 300 millioner kroner i ny egenkapital til den nye banken. I løpet av tre til fem er målet å børsnotere banken. Selv regner Maaseide å eie opp mot 20 prosent i banken gjennom de to deleide selskapene Maaseide Holding og Kraft Finans. Den nye banken skal være helt uavhengig av Kraft Finans.

– Selve prosjektet som vi har drevet frem vil sannsynligvis bli priset til mellom 30 til 35 millioner kroner, sier Maaseide. Det er Sparebank 1 Markets som vil gjennomføre emisjonen. Målet for den nye banken er utlån på rundt to milliarder kroner i løpet av to år.

– Hvordan skal dere finansiere utlånene?

– Vi tar sikte på å finansiere det gjennom innskudd i første omgang. Etter to år vil det åpne seg en mulighet for obligasjonslån eller ansvarlig lån, sier Førland.

Banken vil lokke med innskuddsrente på opp mot to prosent for innskudd som er dekket av innskuddsgarantien på to millioner kroner.

– Hvilke rentemarginer vil dere kunne oppnå?

– Vi regner med mellom syv til ti prosent, sier Førland.

Investorene vil bli forespeilet en egenkapitalavkastning i banken på mellom 18 til 20 prosent.(Vilkår)