– Vi har beveget aluminiumsproduksjon fra å være en sleggeteknologi, som det var på 90-tallet, til å være meget avansert høyteknologi i dag, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro.

Siden han overtok sjefsstolen i Norsk Hydro etter finanskrisen har doktoranden fra NTH (nå NTNU) kuttet kostnader og bedret lønnsomheten.

Tirsdag meldte selskapet at det nå ligger litt bak skjema for årets andel av det pågående 2,9 milliarders kuttprogrammet, men at det likevel regner med å nå målet i løpet av året. Effektivisering og kostnadskutt vil fortsette også etter programmet løper ut, men nå merker selskapet at potensialet fra de tradisjonelle forbedringsprogrammer er i ferd med å bli mindre. 

Topp prioritering

Det er innenfor digitalisering og robotisering at potensial for effektivisering ligger fremover, ifølge selskapet. Dette innebærer bruk av både store datamengder (såkalt big data), sensorer og dataanalyse. 

– Digitalisering er topp prioritering når det gjelder teknologiutvikling i Hydro nå. Vi jobber hele tiden med industri 4.0, sier Brandtzæg.

På selskapets anlegg på Karmøy, like nord for Kopervik i Rogaland, settes det nå i gang med et pilotprosjekt innen elektrolyseteknologi som Norsk Hydro aldri har brukt før. Planen er at teknologien deretter kan implementeres på selskapets øvrige anlegg.

– Vi kommer blant annet til å innføre prediktiv datastyring. Dette er samme teknologi som meteorologene bruker til å spå hvordan været skal være om to ukers tid, forteller Brandtzæg entusiastisk.

Anlegget på Karmøy åpnes av statsminister Erna Solberg (H) i august, og har fått en pris på totalt 4,3 milliarder kroner. Av dette finansierer staten 1,6 milliarder kroner gjennom Enova. Teknologien vil gjøre det mulig å drifte med lavere energiforbruk enn tidligere. Satsingen gjør blant annet at selskapet vil trenge flere sivilingeniører og folk med doktorgrader fremover, varsler Brandtzæg.

Kina-kutt

Tirsdag la Hydro-sjefen frem de økonomiske resultatene for selskapet fra andre kvartal i år. Selskapet leverte et driftsresultat på 2,93 milliarder kroner i andre kvartal i år, mot 1,62 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Tross økningen på over én milliarder kroner, skuffet resultatet analytikerne som hadde ventet et driftsresultat på snaue tre milliarder kroner.

– Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på fire til seks prosent i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Så langt i år er kontantprisen på aluminium opp 11,7 prosent. Økningen skyldes blant annet forventninger om kutt i den kinesiske produksjonen, melder flere internasjonale medier. Det har bidratt til å sende aksjekursen til værs i år.

Kina produserer over halvparten av verdens aluminium, og kutt i produksjonen her vil ha stor betydning for prisen på verdensmarkedet.

Skuffet markedet

Norsk Hydros tall for andre kvartal i år ble dårlig mottatt i markedet. På ettermiddagen tirsdag var aksjen ned cirka tre prosent, som betyr at aksjen er opp cirka 27 prosent så langt i år. 

Både Pareto Securities, Citi Research og Handelsbanken Capital Markets trekker i oppdateringer frem at resultatene fra bauksitt og alumina var skuffende, mens primæraluminium trekkes frem som et lyspunkt, ifølge TDN Finans. 

Pareto venter at konsensus vil nedjusteres på bakgrunn av rapporten, mens Citi på sin side venter at nettoresultatanslaget vil oppjusteres for 2017. Handelsbanken venter ingen store endringer i konsensus.

«Tatt i betraktning at aksjen har steget en del i det siste og estimatene formentlig skal noe ned, forventer vi at aksjen vil bli sendt litt ned i dag» skriver Nordea Markets i en oppdatering.(Vilkår)