Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) kjøper opp Keen Logistics, som har 14 sentre får håndtering og behandling av høye og tunge objekter, samt en spesialtruck-enhet i USA. Selgeren, Platinium Equity, får 64 millioner dollar for 100 prosent av aksjene, som utgjør 530 millioner kroner ved dagens kurs.

Åpner muligheter

Ifølge en pressemelding fra WWL gjør dette dem til markedsleder i dette markedet. De mener det passer svært godt inn i deres eksisterende virksomhet, og åpner muligheter innen gruve- og anleggssektoren.

I pluss

Keen har 450 ansatte og tilbyr tjenester som modifisering og transport for 20 produsenter av utstyr. Omsetningen var i fjor på 82 millioner dollar, som ga et driftsoverskudd før nedskrivninger og avskrivinger (ebitda) på 10 millioner kroner. (Vilkår)