Ambisjonene var høye da forsikringsselskapet Watercircles i 2016 hentet inn 240 millioner kroner i ny kapital for å finansiere videre vekst. En rekke profilerte investorer, deriblant søstrene Celina og Hermine Midelfart og flere medlemmer av Rieber-familien, kom inn på eiersiden. Planen var at Watercircles skulle gå fra å være en agent for andre forskingselskaper til selv å bli en betydelig forsikringsutsteder.

Watercircles har satset på å håndplukke gode forsikringskunder med lav skadeprosent, fremfor å satse på sterk vekst. I årsrapporten for 2017 legger imidlertid ikke selskapet skjul på at veksten har vært i overkant svak.

– I løpet av 2017 opphørte samarbeidet med en av selskapets distribusjonspartnere, samtidig som veksten i nysalget i konsernet for øvrig var for lav til å realisere selskapets vekstambisjon, skriver styret i sin årsberetning.

Watercircles Forsikring fikk i 2017 et resultat før skatt på minus 40 millioner kroner. Underskuddet er dermed mer enn femdoblet sammenlignet med foregående år.

Hermine Midelfart. Foto:
Hermine Midelfart. Foto: (Foto: Ida von Hanno Bast)

Jager vekst

Ved inngangen til 2018 var Midelfart Invest den nest største aksjonæren i selskapet med en eierandel på drøyt ni prosent.

– Vi ønsker dessverre ikke å kommentere enkeltinvesteringer, skriver Celina Midelfart i en epost til DN.

For å blåse liv i veksten igjen har styret i Watercircles nå startet en prosess med å klargjøre strategien og «øke salgsfokuset og kvaliteten i salgsarbeidet».

Ifølge Herdlevær har dette allerede gitt resultater.

– Nysalgvolumet har økt kraftig hittil i år, og var i perioden fra januar til mai 32 prosent høyere enn i samme periode i fjor, sier han.

Herdlevær påpeker at skadeprosenten har holdt seg lav til tross for økt vekst.

Vil ha kundene på egen bok

Watercircles fikk konsesjon til å drive med skadeforsikring i 2016, og planen har vært å flytte kundenes forsikringer over på egen balanse. I 2017 tegnet selskapet sine første forsikringer på egen bok i Danmark og Sverige. Dette ga samlede premieinntekter på drøyt ni millioner kroner.

For det meste fungerte likevel Watercircles i 2017 mest som en agent for andre forsikringsselskaper.

– I 2017 formidlet konsernet forsikringer med et samlet premievolum på rundt 300 millioner kroner for eksterne forsikringsselskaper, skriver styret i sin årsberetning.

Herdlevær påpeker at prosessen som nå pågår med å flytte kundenes forsikringer over på egen bok er avgjørende for å bedre lønnsomheten i selskapet.

– I denne overgangsfasen taper vi som forventet penger. Hadde alle kundene vært forsikret på egen bok, ville selskapet gått med et lite plussresultat i 2017, sier Herdlevær.

I gang med å flytte kunder

Han forteller at flyttingen av de norske kundene startet ved inngangen til året og vil pågå gjennom hele 2018.

– Så langt har vi forespurt rundt halvparten av våre norske kunder. 98–99 prosent av disse har takket ja til å bli fornyet på vår egen bok. Dette er vi svært fornøyde med, sier Herdlevær.

Styret skriver i sin årsberetning at den resterende svenske kundeporteføljen ventes å bli flyttet til egen balanse innen utgangen av 2020.

Som et ledd i selskapets omstillingsprosess har det vært en rekke utskiftninger i styret og ledelsen det siste året. Tidligere Frende-sjef Bjørn Thømt har kommet inn som styreleder, mens Trond Valvik og Geir Moe er nye styremedlemmer.

Både økonomidirektøren og salgsdirektøren i selskapet sa opp sine stillinger i fjor. Arne Reinmo gikk ut av styret for å fungere som midlertidig finansdirektør mens selskapet lette etter kandidater til å overta jobbene. (Vilkår)

Er du en gratis-surfer? Det kan koste deg dyrt.
Dette må du passe deg for om du surfer på åpne nett.
04:09
Publisert: