– Så lenge verdiene ikke kommer opp til aksjonærene, så har du en jobb å gjøre, og jeg håper du tar den ballen og løper, tordnet Morten Astrup på det børsnoterte rederiet Wilh. Wilhelmsens generalforsamling torsdag.

Investoren og rederarvingen gikk til et kraftig angrep på Wilh. Wilhelmsens uavhengige styreleder, Carl Erik Steen. Han beskyldte Steen for ikke å gjøre jobben sin. Steen svarte med å beskylde Astrup for å være kortsiktig.