DN skrev torsdag denne uken at syv Wilhelmsen-arvinger tilbyr rederarving og konsernsjef, Thomas Wilhelmsen, og hans nærmeste familie 3,2 milliarder for å forlate rederiet. De ønsker å overta hele rederivirksomheten. Wilh. Wilhelmsen er et børsnotert maritimt konglomerat med over 15.000 ansatte globalt og et av Norges eldste rederier.

Budet ble kontant avvist av Thomas Wilhelmsen som fastholder at det i stedet kan være aktuelt å kjøpe ut opprørerne som kaller seg M7.