For to uker siden la rederisjef Thomas Wilhelmsen 1,4 milliarder kroner på bordet for å få kjøpt ut sine seks kusiner og tante. Hans selskap as Cetus ønsket å kjøpe deres felleseide selskap as Taurus.

Nå har kusinene og tanten takket nei til tilbudet, bekrefter Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen til DN.

– Vi synes det er naturlig at mottager får litt tid og anledning til å la vårt svar synke litt før vi sier noe om bakgrunnen for avslaget, sier hun.

I stedet har de gjentatt budet på 3,2 milliarder kroner for fetterens aksjer under betingelsen av at han trekker seg fra styrene og ledelsen i gruppen, skriver Finansavisen som omtalte saken først.

– Jeg er forundret over ikke å ha blitt kontaktet med tanke på forhandlinger etter at budet ble avgitt, da den såkalte M-gruppen tydelig har signalisert at de ønsker seg ut av sitt eierforhold eller en helt annen struktur, men jeg forholder meg profesjonelt til deres avslag, skriver Thomas Wilhelmsen i en epost til DN.

Uenige om markedsveri

I februar skrev DN om hvordan arvingene i Wilh. Wilhelmsen-familien slåss om kontrollen over det børsnoterte rederiet og den private pengebingen verdt flere milliarder kroner. En gruppe opprørere som kaller seg M7-gruppen krevde kontroll over egne verdier.

Partene er uenige om hvor mye aksjene i selskapet er verdt. Selv beskriver Wilhelmsen det avslåtte tilbudet slik:

– Et tilbud som, etter hva jeg kan bedømme, er på markedsmessige betingelser for denne type aksjer og langt overstiger hva dagens Taurus aksjonærer tidligere (direkte og indirekte) har gjort tilsvarende transaksjoner på.

– Det er kommet en del argumenter/påstander i avslaget som jeg ikke tenker å gå nærmere inn på da dette er tema som stort sett har vært dekket i media. Det er allikevel ett forhold hva gjelder deres verdianslag jeg mener bør kommenteres, det at de fortsetter å operere med verdier på aksjer som er vesentlig høyere enn gjeldende børskurser. Dette er hovedgrunnen til at deres bud fremstår som så høyt, sier han.

Ønsker ikke selge

Thomas Wilhelmsen gjør det klart at hverken hans mor, søsknene, eller han ønsker å selge aksjene i selskapet.

– For oss er videre drift av våre virksomheten med alle våre ansatte, vår historie og felles verdiskaping i førersetet det som er viktig. Vi har nå vært i dialog rundt eierskapet i vår struktur i over to år, uten at det har ledet frem til noen løsning. Mitt fokus er derfor nå å drive dette systemet videre på en profesjonell måte til fordel for alle ansatte, aksjonærer og øvrige stakeholdere, innenfor hva jeg opplever at er i henhold til premissene fra tidligere arvelatere, og ikke minst i henhold til de vedtekter, lover og regler som gjelder for våre selskaper.

Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, som representer M7-gruppen sier følgende om fetterens uttalelser:

– Vi noterer oss denne spontane uttalelsen fra Thomas Wilhelmsen etter at våre rådgivere har hatt kontakt flere ganger om tilbudet. Vi har invitert til dialog for å finne en løsning på det vi står oppe i, sier hun.

– For øvrig står jeg fast ved at Thomas må få la vårt svar få synke litt inn før vi kommenterer nærmere, legger hun til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.