Wilhelm P. Blystad ble et kjent navn i pressen på begynnelsen av 1980-tallet da han sammen med sin yngre bror Arne Blystad (62) gjorde entré i norsk finansverden. Som regel ulastelig antrukket i dress og skjorte, ofte kjørende i deres foretrukne transportmiddel – en Mercedes-Benz Geländewagen, ble rederbrødrene symbolet på de nye tidene som var i emning på Oslo Børs. 

Kampen om Kosmos

De gjorde seg bemerket med et par raske børstransaksjoner og utfordret den etablerte næringslivseliten da de gjennom det børsnoterte rederiet Laly forsøkte å ta kontroll over det tradisjonsrike industrikonsernet Kosmos i Sandefjord. 

Blystad har senere uttalt at målet med å kjøpe seg opp i Kosmos, som var tuftet på Anders Jahres gamle rederi- og hvalfangstimperium, var å etablere et internasjonalt offshore serviceselskap. 

Brødrene Arne (til venstre) og Wilhelm P. Blystad i 1985.
Brødrene Arne (til venstre) og Wilhelm P. Blystad i 1985. (Foto: Thoralf Olsen)

– Vi så at fremtidens bore- og produksjonsløsninger var flytende. Vi trengte kapital for å realisere prosjektene. Oslo Børs var en arena for å skaffe penger og finne en industriell partner, sa Blystad i et intervju med Dagens Næringsliv i 2005. 

Han hadde både økonomiutdannelse fra University of Denver, kurs i oljeboring og praksis fra oljerigg da han returnerte til Norge fra USA ved inngangen til 1980-tallet.

Men forsøket lyktes ikke. På en bredt omtalt generalforsamling i april 1986, der over to tusen aksjonærer og et stort oppbud av advokater og pressefolk var til stede, tapte brødrene og deres alliansepartnere maktkampen mot Kosmos-ledelsen etter en dramatisk stemmeduell. Laly og brødrene satt igjen med blytunge gjeldsforpliktelser.

Det var en dramatisk generalforsamling i Jotunhallen i Sandefjord i 1986, der Blystad-brødrenes selskap Laly forsøkte å få kontroll over industrigiganten Kosmos. Wilhelm P. Blystad (i midten) i samtale med advokat Carl Joachim Hambro (til høyre). 
Det var en dramatisk generalforsamling i Jotunhallen i Sandefjord i 1986, der Blystad-brødrenes selskap Laly forsøkte å få kontroll over industrigiganten Kosmos. Wilhelm P. Blystad (i midten) i samtale med advokat Carl Joachim Hambro (til høyre).  (Foto: Thoralf Olsen)

Wilhelm P. Blystad la i intervjuer ikke skjul på at Kosmos-raidet ble en dyrekjøpt erfaring for ham personlig.

Gjennombrudd

Finansmannen var i løpet av sin karriere involvert i en rekke offshoreprosjekter. Hans engasjement for dypvannsboring strakte seg tilbake til 1981 da han investerte i et lite firma som drev med utvikling av et nytt konsept for flytende oljeproduksjon. Konseptet, som senere ble solgt, dannet grunnlag for produksjonsskipet «Petrojarl I» som regnes som gjennombruddet for flytende produksjonsløsninger på norsk sokkel. 

Blystad etablerte også i 2006 selskapet MPF Corp som utviklet teknologi for en såkalt flerbruksflyter som skulle drive boring og oljeproduksjon parallelt, men selskapet bukket under for store kostnadsoverskridelser og ba i 2008 om konkursbeskyttelse. Det uferdige skroget ble senere solgt til et kinesisk verft.

Wilhelm P. Blystad var også en av initiativtagerne bak den storstilte utbyggingen av Norefjell som ski- og fritidsdestinasjon sammen med blant andre hotellinvestorene Kristian og Roger Adolfsen. De senere årene har Blystad levd et tilbaketrukket liv på familiegården på Sokna på Ringerike ikke langt fra Norefjell.  (Vilkår)

Fra Oslo til Trondheim på 30 minutter i Hyperloop?
«Fremtidens hurtigtog» gjorde vellykket prøvetur i 310 km/t.
00:24
Publisert: