Tysklands avtroppende finansminister Wolfgang Schäuble (75), også kalt Europas gjerrigknark, advarer om at hans etterfølger risikerer å få en ny global finanskrise i fanget.

Schäuble frykter nye bobler etter sentralbankenes ultra-lave renter og massive pengetrykking. I et intervju med Financial Times trekker han frem høy gjeld og for mye likviditet som to risikofaktorer.

– Økonomer over hele verden er bekymret over økt risiko som følge av at mer og mer likviditet akkumuleres og at både offentlig og privat gjeld øker. Jeg er også bekymret over dette, sier Schäuble til FT. Han har nå styrt den tyske økonomien i rundt åtte år.

Den tyske finansministeren sier også at han er bekymret for hvordan bankene i euroområdet skal håndtere det som gjenstår av de dårlige lånene fra finanskrisen. Selv har Schäuble blitt kritisert, blant annet av Hellas, for å ha vært en talsmann for en alt for stram finanspolitikk innen euroområdet.

Kritisk

Wolfgang Schäuble har flere ganger tidligere oppfordret verdens sentralbanker om å normalisere pengepolitikken, og i fjor vår kritiserte han spesielt Den europeiske sentralbanken ECBs lave renter.

– Det er udiskutabelt at kursen man har lagt seg på med lave renter skaper «ekstraordinære problemer» for bankene og hele finanssektoren i Tyskland, uttalte han den gang.

Året før advarte han om en ny global markedsboble, og at vi med sikkerhet beveger oss mot denne, og bør ta innover oss lærdommene fra forrige krise.

Så langt har markedene blåst i både Schäubles og andre eksperters advarsler, og mange av verdens børser har satt hyppige rekordnoteringer de siste månedene.

Schäuble benytter også intervjuet med FT til å uttrykke sin støtte til Frankrikes president Emmanuel Macron som har lansert flere forslag om å reformere eurosamarbeidet.

– Vi må forsikre oss om at vi er tilstrekkelig motstandsdyktige hvis vi møter en ny finanskrise. Vi kommer ikke alltid til å ha så gode økonomiske tider som vi har nå, sier Schäuble til avisen.(Vilkår)

Markedene venter i spenning på når perioden med lave renter skal ta slutt