Sportsutstyrkjeden XXL kom onsdag morgen med en drøss nyheter.

  • Selskapet vil hente en halv milliard i friske penger gjennom utstedelse av nye aksjer. Flere eksisterende aksjonærer har gitt forhåndsforpliktelser:
    Altor (119 millioner kroner), Øyvind Tidemandsens Dolphin Management (50 millioner kroner), Arctic Asset Management (30 millioner kroner) og styreleder Hugo Maurstads Funkybiz (ti millioner kroner). Det opplyses videre at selskapet har fått støtte fra andre eiere, deriblant Ferd, som har indikert at de vil tegne seg for aksjer tilsvarende sine relative eierandeler.
  • Nye vilkår med bankene.
  • XXL trekker seg ut av Østerrike.
  • I fjerde kvartal venter selskapet å få driftsinntekter på mellom 2,3 og 2,4 milliarder kroner og et bruttoresultat på mellom 50 og 100 millioner kroner. I fjerde kvartal i fjor hadde selskapet driftsinntekter på 2,7 milliarder kroner og et bruttoresultat (ebitda) på 403 millioner kroner.

– XXL har tatt Norge, Sverige og Finland med storm, men vi har ikke klart å skape den samme suksesshistorien i Østerrike, sier midlertidig toppsjef og finansdirektør Stein Eriksen i meldingen.

Han sier de ikke har klart å skape lønnsomhet i landet.

– Dette er uheldig, men realiteten. Vi har derfor tatt den vanskelige beslutningen om å gå ut av det østerrikske markedet neste år. Dette er trist, men også nødvendig for XXL, sier han.

XXL-aksjen falt på det meste mer enn ti prosent på Børsen onsdag.

«Beskytte aksjonærene»

Emisjonen er blitt fullt ut garantert av Altor til en kurs på 3,7 kroner per aksje. XXL-aksjen avsluttet tirsdag til sluttkurs 4,44 kroner. Den endelige tegningskursen i den rettede emisjonen vil bli satt etter en bokbyggingsprosess, men altså med et gulv på 3,7 kroner per aksje.

«Dette er for å beskytte aksjonærene mot uventede resultater som kan føre til høy utvanning», heter det.

Selskapet skriver videre at det også vil vurdere en reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke deltar i den rettede emisjonen, for å veie opp for den utvannende effekten. Det tas imidlertid sedvanlige forbehold, blant annet at markedskursen holder seg over tegningskursen.

Altor er for øyeblikket største eier i XXL med 23,8 prosent av aksjene, foran Dolphin Management og Odin Fond. Ferd er fjerde største aksjonær med drøyt ni prosent av aksjene.

Dersom Altor ender opp med å ta hele den rettede emisjonen, i henhold til garanteringen, vil oppkjøpsfondet bli tildelt konvertible, ikke-stemmeberettigede b-aksjer for å ikke utløse budplikt.

Om bakgrunnen for å hente kapital nå, skriver XXL:

«Selskapet finner det hensiktsmessig å gjøre transaksjonen før årsslutt for at selskapets gjeld ikke skal bli reklassifisert som kortsiktig gjeld».

Det vises til et svakt retail- og kapitalmarked som bakgrunn for at styret har kommet frem til at den foreslåtte strukturen på kapitalinnhentingen er i selskapets og aksjonærenes beste interesser.

DNB Markets og Nordea er blitt hyret som tilretteleggere for emisjonen. Advokatfirmaet Thommessen er juridisk rådgiver.

Varsler kraftig fall

I oppdateringen om fjerdekvartalstallene blir det altså varslet markante fall både for driftsinntekter og bruttoresultat.

Selskapet venter inntekter på mellom 2,3 og 2,4 milliarder kroner i fjerde kvartal, ned fra 2,7 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. Bruttoresultatet (ebitda) ventes å være på mellom 50 og 100 millioner kroner, en kraftig nedgang fra 403 millioner kroner i fjor.

I tillegg vil det komme kostnader knyttet til exiten i Østerrike, samt eventuelle nedskrivninger av varelageret.

«Markedet er fortsatt utfordrende i fjerde kvartal, drevet av lav forbrukertillit og lavere etterspørsel etter sportsutstyr generelt», skriver selskapet i meldingen.

Ved utgangen av fjerde kvartal venter selskapet å ha en varelagerverdi på rundt 2,7 milliarder kroner. Kontantbeholdningen blir estimert til å ende på rundt 600 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, mens den netto rentebærende gjelden er ventet å være på 1,2 milliarder kroner.

Nye vilkår

XXL har også inngått nye vilkår med bankkonsortiet bestående av Nordea og DNB.

Den nye avtalen strekker seg mellom desember i år til november neste år, og det kreves at XXL gjennom første halvår neste år til enhver tid har mellom 200 og 300 millioner kroner i tilgjengelig likviditet. Andre halvår neste år øker kravet til mellom 400 og 600 millioner kroner.

Den rentebærende gjelden kan heller ikke overskride bruttoresultatet med mer enn tre ganger fra desember 2023 og utover, justert for visse faktorer.

Den nye avtalen innebærer også at det ikke vil bli betalt utbytte eller gjennomført tilbakekjøp av aksjer i perioden. Avtalen er videre betinget av kapitalinnhentingen på en halv milliard kroner, der de friske pengene skal brukes til å betale ned på lån.

XXLs nye sjef Freddy Sobin.
XXLs nye sjef Freddy Sobin. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Ny sjef

Nyhetene fra XXL onsdag morgen kommer tre uker etter at Freddy Sobin ble utnevnt som ny administrerende direktør i selskapet. Han skal ta over jobben senest innen mai neste år, og ansettelsen kom over et halvt år etter at Pål Wibe trakk seg.

– Vi skal ikke stresse og gjøre ting fort og feil. Jeg er her med et langsiktig perspektiv, sa Sobin til DN.

Sobin er i dag sjef for kosmetikkjeden Kicks, som er eid av det svenske Axel Johnson-konsernet. Siden 2016 har Kicks omsatt for rundt tre milliarder svenske kroner hvert eneste år, og har før skatt sittet igjen med alt fra 11 til 163 millioner kroner.

Sobin var styreleder i sportsutstyrsselskapet Outnorth mellom 2013 og 2018, og er dermed ikke helt fersk i bransjen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.