Tirsdag publiserte Oljefondet den fjerde rapporten om ansvarlig forvaltning.

I arbeidet med ansvarlig forvaltning har fondet solgt seg ut av selskaper som ikke har en bærekraftig forretningsmodell. I 2017 solgte fondet seg ut av seks selskaper. Fire selskaper ble kastet ut fordi de bidrar til avskoging siden de er involvert i palmeolje- og soyaproduksjon. Ett selskap ble kastet ut på grunn av vannforurensning og ett selskap fikk reisepass på grunn av kobling mot produksjon av tobakk.

Færre salg enn tidligere

I toppåret 2015 solgte fondet seg ut av 73 selskaper. I 2016 var antall salg 23. Totalt har fondet solgt seg ut av 216 selskaper de siste seks årene basert på slike vurderinger. Hvilke selskaper som er solgt, går Oljefondet ikke ut med.

Årsaken til at det ikke ble flere salg i 2017 er at mange åpenbare salgskandidater ble lempet ut i de foregående årene. Etter salg av mange kullgruveselskaper og selskaper som bidrar til avskoging, er det rett og slett ikke så mange selskaper igjen som fondet kan selge innenfor de kategoriene det har blinket ut.

– I 2017 har vi ikke hatt et nytt, stort tema. Kan det være vi tar inn et nytt tema senere? Ja, det er godt mulig, sier Yngve Slyngstad, sjef i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet.

Et mulig tema er verdenshavene og biomangfold i havene, ifølge Slyngstad.

Brøkdel

I tillegg til disse risikobaserte salgene, har Oljefondet solgt seg ut av 152 selskaper etter anbefaling fra Etikkrådet. Dette omfatter selskaper innen tobakk, våpen og kull, blant annet. Totalt dreier det seg om selskaper til en verdi av 202 milliarder kroner. De 2016 selskapene som fondet på eget initiativ har solgt seg ut av er mindre, og samlet verdi er en «brøkdel» av selskapene på den etiske salgslisten, ifølge Slyngstad.

– Fondet kan ha et begrenset avvik fra referanseindeksen. Vi kan derfor ikke selge oss ut av store selskaper basert på de risikobaserte kriteriene, sier Slyngstad.

Han anslår det er en drøy håndfull selskaper som kunne ha blitt solgt basert på de risikobaserte kriteriene, men som er for store til at fondet kan lempe dem ut. Da forsøker Oljefondet seg med dialog med selskapene for å lede dem inn på den smale sti.

3252 møter

Fondet utøver sine eierrettigheter i selskapsmøter og på generalforsamlinger. I 2017 stemte Oljefondet på mer enn 11.000 generalforsamlinger. Det ble gjennomført 3252 møter med 1380 selskaper.

I år har Oljefondet puttet et nytt punkt på ansvarlig forvaltning-agendaen – antikorrupsjonsarbeid i selskapene.

– Vi ønsker å sende et tydelig signal om at vi forventer at alle selskaper vi er investert i har gode antikorrupsjonstiltak på plass, sier Slyngstad.

Tema som Oljefondet er opptatt av innenfor ansvarlig forvaltning er, i tillegg til antikorrupsjon, barns rettigheter, vannressurser, at selskapene betaler riktig skatt og ikke driver agressiv skatteplanlegging, menneskerettigheter, klimautfordringen generelt og lederlønn. (Vilkår)

Han ble rik på et av Norges fremste dotcom-selskaper: – Hundre prosent flaks
Bakkejord sikret seg «et tresifret millionbeløp» da han solgte seg ut. Aksjen nådde 60 kroner ved børsnoteringen i mars 2000, men da dotcom-boblen brast var den nede i 4 øre.
02:17
Publisert: