Oppdatert med kommentar fra Stiftelsen Tinius.

Søkemotorselskapet Googles norske datterselskap, Google Norway as, omsatte i 2017 for 135,9 millioner kroner. Det er en økning på 11,7 prosent fra året før.

Driftsresultatet gikk fra et marginalt overskudd til et underskudd på 2,8 millioner kroner.

Samtidig økte selskapets skatteregning med litt over 200.000 kroner, fra 2,9 til 3,1 millioner kroner.

Milliardbutikk

Tallene gir bare delvis inntrykk av Googles virksomhet i Norge.

Forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i mediebyrågruppen Groupm har tidligere anslått at Google kom til å omsette for tre milliarder kroner på salg av søkeord til det norske markedet i 2017.

Høsten 2017 anslo Thalberg at omsetningen trolig vil stige til 3,5 milliarder i 2018, ettersom veksten i søkemotorannonsering fremdeles er stor.

Det aller meste av den omsetningen som skjer i Norge, regnskapsføres direkte mot Googles europeiske hovedkvarter i Irland og vises dermed ikke i det norske datterselskapets regnskap.

Dermed blir det også beskjedne skatteinntekter til den norske stat.

Foreslo en egen, norsk Google-skatt

Dette har fått norske politikere til å foreslå utredning av en egen Google-skatt, basert på omsetningen i Norge, slik at selskapet kunne bidra mer til finansieringen av norske fellesgoder.

Forslaget ble fremmet av Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, og fikk støtte fra Rødt.

Flertallet valgte imidlertid å legge forslaget til side tidligere denne våren, i påvente av arbeid som pågår med å tilpasse skattesystemene i EU og OECD bedre til digitale, multinasjonale virksomheter som Google, Facebook, Apple og Amazon.

Opptrer som «støvsugere»

Det norske mediekonsernet Schibsted har vært en av de skarpeste kritikerne av at de multinasjonale teknologiselskapene henter ut store verdier uten å betale skatt.

Schibsted driver mediehus som VG og Aftenposten og rubrikkportalen Finn.no, som alle konkurrerer med Google og Facebook om annonsekronene.

Kjersti Løken Stavrum er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, som er Schibsteds hovedeier.

– Det er ikke noe underskuddsforetak for Google å operere i Norge. Googles «underskudd» i Norge illustrerer godt hvor galt systemet fungerer. I stadig større grad opptrer de globale teknologiselskapene som støvsugere – uten å bidra tilbake til velferden der de opptrer, skriver Løken Stavrum i en epost.

Hun viser til at Googles sjef Sundar Pichai tidligere har åpnet for at Google kan skatte mer, bare verden blir enig om hvordan og hvor mye.

Et system som har sviktet

– Det er åpenbart at Google tjener mer på norske kunder enn at de skulle ha skatt på tre millioner, sier Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network - Norge.

– I det større bildet viser dette et system som har sviktet, legger han til.

Ringstad sier man må legge om det globale skattesystemet slik at man forholder seg til hvordan selskapene ser på seg selv.

– Man må skattlegge på basis av det globale overskuddet for konsernet, i stedet for at man later som at Google Norge skaper verdier uavhengig av resten av Google. Google Norge hadde ikke klart å levere noe uten det globale selskapet.

Ringstad sier at den foreslåtte Google-skatten ikke er perfekt, men at den vil fungere som en midlertidig løsning for å skatte inntekter til staten.

– Google-skatten vil jo være en avgift på omsetning. Det er ikke en veldig god måte å skattlegge et selskap på, men det viser at man mener alvor, slik at selskapene bidrar.

Han forteller at dagens situasjon gir urettferdige konkurranseforhold.

– For det første har man jo en situasjon med veldig urettferdig konkurranseforhold. Norske selskaper med annonseinntekter sier at de blir utkonkurrert av blant annet Google og Facebook. Det betyr mindre skatteinntekter, men også at mediemangfoldet i Norge – som er viktig for demokratiet i Norge – blir truet.

Driver med forskning og utvikling

Google Norways virksomhet beskrives i årsrapporten som markedsføringstjenester for selskapet Google Irleland Limited, samt forsknings- og utviklingstjenester for selskapet Google LLC.

Ved utgangen av 2017 var det 43 ansatte i den norske virksomheten.

«Det var ingen endringer av betydning i driften av selskapet i gjeldende periode,» skriver styret i sin beretning.

Det fremgår imidlertid at det skjedde en endring på eiersiden 30. september 2017, da Google Inc ble omdannet til Google LLC.

Det endelige morselskapet er imidlertid det amerikanske morselskapet til Google, Alphabet Inc.

Administrerende direktør Jan Grønbech i Google Norway henviser til kommunikasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge for kommentar til årsregnskapet.

– Vi følger skattereglene i Norge, og er fortsatt dedikert til å støtte veksten i det digitale økosystemet her i Norge, skriver Skjervold i en epost.

DN omtalte også i 2017 Googles beskjedne skatteregning til Norge, i forbindelse med at 2016-regnskapet til Google Norway AS var avlevert.

Googles daværende kommunikasjonssjef Charlotte Ekholt kommenterte saken slik i en epost til DN:

– Vi betaler skatten vi er pålagt og overholder skattelovene i alle land vi opererer i. Vi er dedikert til Norge og til å bidra til å utvikle det digitale økosystemet.(Vilkår)

Disse suvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: