Direkte og indirekte utfordrer teknologiselskapene etablerte forståelser av hva næringsliv og verdiskaping er.

Kommunikasjonen og markedsføringens rolle er i bunn og grunn å kommunisere for å påvirke valg. Menneskets behov for å ta riktige valg har ikke endret seg, men måten valgene tas på er i kontinuerlig endring. Forbrukerne har aldri hatt så god informasjonstilgang som nå. Denne transparensen har gjort posisjonering, synlighet og merkevarebygging viktigere og mer komplisert. Og merkevarene mye mer verdt.

På Forbes topp 100-liste topper Apple, med en anslått merkevareverdi på svimlende 183 milliarder dollar. På plassene bak følger Google, Microsoft, Facebook og Amazon. Teknologiselskapene dominerer altså listen, og er også sektoren som vokser klart mest.

Rangeringen har nå kun en håndfull merkevarer fra næringer som media, klær, alkohol og restauranter. Og det er bare 20 merkevarer totalt på listen fra sektorer som tradisjonelt er avhengige av store mengder reklame, som forbruksvarer og detaljhandel.

Listen domineres for øvrig av amerikanske selskaper, mens Skandinavia er representert med Ikea, H&M og Lego.

For miljøer som skal bistå virksomheter i kommunikasjon og markedsføring, er det avgjørende å forstå endringene. Immaterielle verdier er bokstavelig talt mindre håndgripelige enn bygg, maskiner og fabrikkpiper. Teknologi kan gi enestående kundeopplevelser, men er ofte i seg selv «usynlig» for oss. Den datadrevne økonomien utfordrer alle klassiske verdikjeder, like fullt forstår vi ofte næringsliv som en sum av «bransjer».

Det er lett å forstå at teknologi muliggjør effektivisering av eksisterende prosesser, men vanskeligere å forholde seg til en verden der enkeltselskaper selv er aktører i mange bransjer og skaper rom for helt nye forretningsmodeller. Fremveksten av stadig flere integrerte tjenestetilbud gir bransjeglidning. Dette gjelder også disipliner innen kommunikasjon og markedsføring. Den eksplosjonsartede veksttakten i mediekanaler og markedsføringsmuligheter krever et bredt og relevant tjenestetilbud – og spesialistkompetanse. Sammensmeltingen i den digitale økonomien har gjort markedsførings- og mediearbeidet mer komplekst og integrert.

En ting er gjennomgående i vår kontakt med norske bedrifter som lever i det kompetanse- og teknologiskiftet Norge nå står midt i: Kravene til kompetanse og konkurransekraft øker, også når det gjelder merkevare og posisjonering. Å forstå virksomhetene, deres mål og kunder er ikke blitt mindre viktig, men det handler om noe annet enn før. Like det eller ikke: Byråene er del av den digitale økonomien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette skal til for å overbevise investeringsdirektør Alexandra Morris i et jobbintervju
00:53
Publisert: