I slutten av august konkluderte Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa) med at Norges sjømatråd hadde brutt loven da de hyret inn kommunikasjonsbyrået WergelandApenes til et oppdrag verdt 4,4 millioner kroner.

Kofa ga Sjømatrådet skarp kritikk og et gebyr på 440.000 kroner for å ikke ha lyst ut oppdraget på anbud.

Nå saksøker Sjømatrådet det offentlige organet.

– Sjømatrådets styre er uenig i KOFAs avgjørelse og har derfor valgt å ta ut stevning mot Klagenemda for offentlige anskaffelser. Søksmålet gjelder overprøving av Kofas vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for uaktsomt å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse, sier styreleder Marianne E. Johnsen i Sjømatrådet.

Leste om avtalen i avisen

Det var administrerende direktør Henrik Halvorsen i Gambit som klaget inn Sjømatrådet for Kofa. Han leste på bransjenettstedet Kampanje at konkurrenten hadde vunnet oppdraget, og beskrev det hele som «underlig».

Kontrakten var ikke lyst ut for konkurranse, noe alle offentlige organer er pliktige til å gjøre. Norges sjømatråd er sterkt uenige i at de bør regnes som et offentlig organ, men Halvorsen fikk fullt medhold i behandlingen hos Kofa.

– Etter en grundig gjennomgåelse av vedtaket opplever vi at KOFA ikke har gjort en tilstrekkelig bred helhetsvurdering av vår drift og virksomhet – slik regelverket krever. I tillegg er vi uenige i at vi kan ha opptrådt uaktsomt når vi har lagt til grunn at Sjømatrådet ikke er en virksomhet som er omfattet av anskaffelsesreglene.

Eid av staten

Norges sjømatråd ble opprettet i 1991 som et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Det jobber tett sammen med fiskeeksportører for å fremme norsk sjømat i Norge og utlandet.

– Det fremstår for oss som at Kofa ensidig har vektlagt at Sjømatrådet eies av staten, og at Kofa har lagt for stor vekt på våre vedtekter. Samtidig virker det som Kofa i vedtaket ikke har vurdert, eller ikke har forstått at vår virksomhet er av forretningsmessig karakter. Vi ser frem til å grundig forklare vår drift for domstolen, og å få en grundigere vurdering av vår virksomhet, sier Johnsen.

Direktør Anneline Vingsgård i Kofa vil ikke kommentere uttalelsene til Sjømatrådet.

– Vi tar til etterretning at de ønsker å få overprøvd gebyrvedtaket i domstolen, sier hun.

Saken er berammet i starten av juni i Oslo tingrett og går over fem dager.

Henrik Halvorsen i Gambit har ikke noen kommentarer til at saken skal opp i retten.

– Vi klaget og fikk medhold i Kofa. Dette er nå en sak mellom Kofa og Sjømatrådet så vi anser oss ferdige med saken og har ingen ytterligere kommentarer, sier han.

Da avgjørelsen falt sa styreleder Rolf Ellingsen Aaneland i bransjeorganisasjonen Komm til DN at slike saker er uvanlig i pr-bransjen.

– Det er den store skrekken for offentlige organer å havne i Kofa. For kommunikasjonsbyråene er det viktig å få konkurrere på like vilkår. Dette er en stor kontrakt i vår verden. Det er derfor bra at det reageres på når man mistenker at reglementet er brutt, sa han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor kjøper ikke kinesere Iphone
Apple har tapt mye av markedsverdien sin på børsen i det siste.
01:44 Min
Publisert: