I fjor sommer konkluderte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) at Norges sjømatråd hadde brutt loven, da de hyret kommunikasjonsbyrået WergelandApenes til et oppdrag på 4,4 millioner kroner. Byrået ble hyret etter en konkurranse, men oppdraget var ikke offentlig lyst ut på anbud.

Kofa falt ned på samme konklusjon i to runder og ga Sjømatrådet skarp kritikk og en bot på 440.000 kroner. Men Sjømatrådet ville ikke gi seg og tok saken til retten for å slippe å betale. Saken var berammet i Oslo tingrett i juni, men nå trekker de søksmålet.

– Sjømatrådets styre har etter dialog med Nærings- og fiskeridepartementet, som er Sjømatrådets eier, og nye juridiske vurderinger konkludert med at KOFAs avgjørelse ikke skal overprøves av domstolene og har følgelig besluttet å trekke søksmålet som ble tatt ut mot Kofa, sier styreleder i Marianne E. Johnsen i Norges sjømatråd.

Det betyr at selskapet er nødt til å betale boten som ble fastsatt av klageorganet.

Norges sjømatråd ble opprettet i 1991 som et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Det jobber tett sammen med fiskeeksportører for å fremme norsk sjømat i Norge og utlandet.

Da selskapet bestemte seg for å saksøke Kofa, uttalte Johnsen at det virket som klageorganet ikke forsto deres rolle.

– Det fremstår for oss som at Kofa ensidig har vektlagt at Sjømatrådet eies av staten, og at Kofa har lagt for stor vekt på våre vedtekter. Samtidig virker det som Kofa i vedtaket ikke har vurdert, eller ikke har forstått at vår virksomhet er av forretningsmessig karakter. Vi ser frem til å grundig forklare vår drift for domstolen, og å få en grundigere vurdering av vår virksomhet, sa hun til DN.

Det var administrerende direktør Henrik Halvorsen i Gambit som klaget inn Sjømatrådet for Kofa. Han leste på bransjenettstedet Kampanje at konkurrenten hadde vunnet oppdraget, og beskrev det hele som «underlig».

Kontrakten var ikke lyst ut for konkurranse, noe alle offentlige organer er pliktige til å gjøre. Norges sjømatråd er sterkt uenige i at de bør regnes som et offentlig organ, men Halvorsen fikk fullt medhold i behandlingen hos Kofa.

– Vi tar det til etterretning at de har trukket søksmålet. Klagenemnda har fattet et vedtak ut av den formening om at dette vedtaket er riktig, sier direktør Anneline Vingsgård i Kofa.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.