– Nytt av i år er at det koster 25.000 kroner for næringslivsaktører å stille i paraden, sier festivalsjef Fredrik Dreyer.

Han understreker at de svært gjerne ser at næringslivet kaster seg med på feiringen, men at han helst ser at det ligger ekte engasjement til grunn for deltagelsen.

Oslo Pride arrangeres mellom 14. og 23. juni i Spikersuppa og på Youngstorget i Oslo, og paraden går gjennom byen lørdag. I fjor deltok 150.000 mennesker på aktivitetene i hovedstaden.

– Vi er ikke et utstillingsvindu, sier Dreyer. Festivalsjefen ønsker ikke å peke ut noen spesielle de mener driver med dette, men kommer heller med en generell oppfordring.

– Skal du være med i paraden, må du vise at du mener det.

Tiltak mot «rosavask»

Fra festivalen ble arrangert for første gang for 37 år siden, har den opplevd veldig vekst. I fjor tok 150.000 turen innom festivalens telt i Spikersuppa og på Youngstorget.

I fjor hadde Oslo Pride en omsetning på 6,6 millioner kroner, og i år har festivalen budsjettert med åtte millioner – en økning på 1,5 millioner kroner fra i fjor.

Årsaken til budsjettøkningen er i hovedsak økt støtte fra Oslo kommune, som nå støtter med 1,2 millioner kroner. Dette har blant annet gått til å bidra til å dekke at organisasjonen kan opprette to årsverk.

I takt med at festivalen har vokst, har noen stilt seg kritiske til at næringslivsaktører uten særlig oppmerksomhet mot mangfold og homofiles rettigheter, kan tjene på å bruke regnbueflagget. Fenomenet omtales som rosavasking.

– Det er kjempebra at mange vil flagge, men det skal bety noe. Det kan ikke bare være en «Pride-kampanje».

– Har dere sagt nei til noen som vil bidra som sponsor?

– Nei, vi har ikke kommet med direkte avslag, men det er klart det finnes noen aktører vi heller vil samarbeide med enn andre, og det tror jeg nok merkes godt.

Nordea som hovedsponsor

Festivalsjefen skulle gjerne sett at de var i posisjon til å utfordre dem som ønsker å støtte, og også innhente dokumentasjon på at tiltak for mangfold blir satset på. Han er imidlertid fornøyd med årets hovedsponsorer: Nordic Choice Hotels og Nordea. Der Choice er mangeårig sponsor av Oslo Pride, deltar Nordea for første gang.

Motoren i Pride drives av frivillige. Fra høyre: Ine Schillinger, Marte Johanne Bjerke lie, Marthe Schillinger, Marie Svean, Joo Helena Hansen, festivalsjef Fredrik Dreyer og Elaine Wergeland.
Motoren i Pride drives av frivillige. Fra høyre: Ine Schillinger, Marte Johanne Bjerke lie, Marthe Schillinger, Marie Svean, Joo Helena Hansen, festivalsjef Fredrik Dreyer og Elaine Wergeland. (Foto: Javad Parsa)

Paal Sprakehaug, leder av markedsavdelingen i Nordea, avviser at bidraget er et kommersielt stunt. Han forteller at initiativet om å markere Pride kom for seks år siden, og at Nordea følte tiden var inne også for å bidra til selve festivalen.

– Dette er en viktig del av vår mangfoldsstrategi, men først og fremst som en slags ytre støtte for det arbeidet vi gjør internt om å skape stolthet i vår bedrift. Vi har stort mangfoldsfokus internt, da er det naturlig å markere dette også eksternt, sier han.

– Er det aktuelt å støtte Pride i andre land der Nordea opererer, som Kina eller Russland?

– Vårt hovedvirke er i Norden, og vi er partner i alle de nordiske land. I tillegg er vi også partner i Polen, hvor vi har virksomhet. Det betyr at vi støtter i de landene der vi har ansatte, sier Sprakehaug.

– Vi kan ikke presse noen til å delta, dersom de ikke vil. Det som er viktig er at vi klarer å engasjere, på kryss av avdelinger, men også landegrenser.

Gratisfestival til åtte millioner

Fjorårets festival hadde en omsetning på seks millioner, og aksjeselskapet Oslo Pride, som eies av Oslo- og Akershus-delen av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), omgjorde hele overskuddet på 150.000 kroner til egenkapitalen, som er på to millioner kroner.

Oslo Pride har mellom 60 til 70 helårsfrivillige, og 300 frivillige under selve festivalen. Festivalsjefen får et honorar på 75.000 kroner for sin jobb, som han anslår å tilsvare en fulltidsstilling året rundt. I tillegg har de to årsverk, som er nytt av året. De er fordelt på seks personer: én organisasjonssekretær, og fem driftsstillinger.

– Vi lager en veldig profesjonell festival, og da tror jeg det er lett for folk å glemme nettopp det at vi ikke er profesjonelle, sier Dreyer.

Ifølge Oslo Prides egne anslag var det i fjor 150.000 besøkende innom alle arenaene.

– Festivalen har bare vokst og vokst, og vi forsøker å holde tritt.

Dreyer legger ikke skjul på at opprettelsen av stillingene har satt sitt preg på våren økonomisk, og at han derfor ikke håper på overskudd i år – men heller at festivalen går i null. Det avhenger i stor grad av inntekter på mat og drikke, som selges i festivalteltet i Spikersuppa.

Og da er det særlig én ting som betyr mye før festivalslutt.

– Vi kan planlegge mye, men ikke været, konkluderer festivalsjefen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.